Frissítve:
2024-06-22
"Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
"
Juhász Gyula: Trianon

 


Kéve 2023_1

 

Regisztrációs adatlap

 

Hozzájárulás

 

Visszavonás

 

IN MEMORIAM

 

Istentiszteleteink

 

Isten hozta a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség honlapján!

2024

 

 

ZOOM csatlakozáshoz leírás


 

„Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” (Mt 7,8)


 


 

 

 

Magyar mártírok emlékistentisztelete

STRÄNGNÄS

 
  Konfirmáció 2024  
  Oklevelek  
  HITOKTATÁS  
  Körlevelek - Magazinok  
  Online források  
  FELHÍVÁS  
  Jelölőlap  

 


 

 

 

 


 

 

 
 

Örömmel értessitünk benneteket, hogy 2020 december 10-e óta van az egyházunknak SWISH száma és ehhez kapcsolódó QR kódja is. Igy könnyebben be tudjátok küldeni a perselypént a központi pénztárba.

Az Istentiszteleteken ki lesz téve ez a szám és kód, így mindenkinek van lehetösége támogatni egyházunkat.

Az egyházi támogató díjat is lehet swishelni.  Kérünk benneteket, hogy SWISH átutalásnál írjátok meg üzenetben, hogy milyen célra swisheltek.

Példa.:
Gyülekezet_Név_perselypénz
Gyülekezet_Név_ egyházi támogatói díj
Gyülekezet_Név_ ajándék

SWISH szám: 123 648 7490

 

 

***

Tångagärde
 
Tångagärdei Gyülekezeti Otthon - szállásdíj helyett kért adomány (táblázat)

Tångagärdei Gyülekezeti Otthon házirendje

SWISH szám: 123 455 0943

 

Facebook csoportunk

 


 

 

  

"Összegyûjtöm nyájam maradékát minden országból,

ahová szétszórtam õket, és visszaterelem legelõjükre,

ahol szaporodni és sokasodni fognak."

(Jeremiás 23, 3)

 

Skandináviában és a Baltikumban (Svédország, Dánia, Norvégia, Finnország, Észtország) becslések szerint mintegy 30-35.000 magyar, illetve magyar származású személy élhet. Vallási-felekezeti megoszlás szerint ezeknek körülbelül egyharmada - 10-12.000 lélek - elméletileg a magyar történelmi protestáns egyházak (református, evangélikus, unitárius) valamelyikéhez kéne tartozzon, gyakorlatilag azonban csupán néhány ezerre tehetõ azoknak száma, akik magyarságukat és hitüket itt is hûséggel õrzik.

 

E néhány ezer hûséges lélek között szolgál Isten igéjének magyarnyelvû hirdetésével a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség, mely 1957-es megalakulását követõen folyamatosan hívja és gyûjti egybe nemzetünknek e távoli tájakra sodródott tagjait. Úgy gyûjti egybe, mint aratáskor szokták a levágott gabonát összeszedni és kévébe kötni, hogy ne szóródjon szét.

 

Honlapunk KÉVE címét örököltük, ugyanis húsz évvel ezelõtt elõdeink ezt a címet adták gyülekezeti értesítõjüknek. Egy évtizeddel késõbb, mikor az értesítõbõl folyóiratot hoztunk létre (1993), magunk is megtartottuk a KÉVE címet, kiegészítve azt az "új" szóval, jelezve, hogy itt valaminek a folytatása mellett mégis egyfajta megújulásról van szó. Hadd idézzünk hát az Új Kéve elsõ számából.

 

"Szimbolikussá vált a mi számunkra is a kéve, mert az a néhány maroknyi, kalászos gabonából álló, sodrott szalmával összekötözött nyaláb az együvé tartozást fejezi ki, egységet jelképez. A jó termés legkisebb egységét, a hívõ, keresztény világ egyik nagyon kicsiny egységét, vagy népünknek bár szétszóratott, levágatott, mégis összegyûjtött és egybekötözött kis egységét.

Így válik a KÉVE a mi svédországi magyar protestáns gyülekezeteink és magyar közösségeink összeköttetésének, együvé tartozásának jelképévé. Szeretnénk, ha ez a lap is valóban betölthetné címébõl fakadó szerepét. Azt, hogy összeköt."

 

Szeretnénk, ha az elméletileg ma már mindenkit elérõ technikai áldás, az internet révén ez a honlap is valóban betölthetné címébõl fakadó szerepét. Azt, hogy összeköt. Szeretnénk, ha a KÉVE világhálós honlap összekötné a mintegy öt és fél ezernyi hívünket, akiknek egy részéhez csak az írott szó révén szólhatunk. Szeretnénk, ha közös fóruma lehetne mindazoknak, akik - tizenöt svédországi gyülekezetbe szervezetten, valamint a finnországi és észtországi gyülekezetekbe tömörülten, avagy az évek óta pásztor nélkül maradt norvégiai, és a már régen elsorvadt dániai gyülekezetbõl még megmaradtakkal együtt - "hetedhét országba" szétszóródva élnek. Szeretnénk, ha az ökumené szellemében a KÉVE honlap is összekötõ kapocs lehetne reformátusok és evangélikusok, unitáriusok és baptisták, egyáltalán protestánsok és katolikusok között. Azt is szeretnénk, ha a KÉVE összekötõ lehetne a régebben és újabban kivándoroltak, negyvenhetesek és ötvenhatosok, dunántúliak és erdélyiek, kárpátaljaiak és felvidékiek, vajdaságiak és õrvidékiek, az északi országokba kerültek és a szülõföldön maradottak, mindazok között, akik hiszik és vallják, hogy együvé tartoznak.   

Útjára indítjuk hát honlapunkat, hogy írástól írásig, képernyõtõl képernyõig, háztól házig és lélektõl lélekig való útjára - kérjük - kísérje Isten áldása!

 

Olvasóinkat kérjük, tekintsenek el a honlap szerkesztésekor óhatatlanul becsúszó - elsõsorban mûszaki jellegû - hibáktól. A fejléc alatti fejezetcímekre kattintva újabb lapok nyílnak meg,  ezeknek tartalomjegyzékében válogatva továbbiak jönnek elõ, de  a szövegen belül is kiemelt (hivatkozásokkal ellátott) szavakra kattintva is újabb meg újabb ablakok nyílnak, azokban szövegek, képek, információk követik egymást.

 

Kérjük, tekintsék meg és fogadják szeretettel honlapunkat. Tanácsaikat, észrevételeiket köszönettel fogadjuk.

 

              


 

 

A honlap gazdája:
a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség

 

Elérhetőségünk:

Lelkészi hivatal postai címe: Ungerska Protestantiska Samfundet
Tångagärde 136
523 98  HÖKERUM
Sverige/Sweden/Svédország
Mobil: +46 706955905 
E-posta: attila.smapek.parokia@gmail.com

 

SWISH szám: 123 648 7490

SMAPEK Plusgiro: 602047-3
Tångagärde Plusgiro: 25534-9  A honlap szerkesztője: ifj. Vaszi Árpád