ÚJ KÉVE

A SVÉDORSZÁGI MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZI KÖZÖSSÉG LAPJA
AZ ÉSZAKON ÉLŐ MAGYAROK ÖKUMENIKUS FÓRUMA
 

 

2006/2

XIV. évfolyam 2. szám, 2006. június

 

Lapszámunk tartalmából:

 

L.Németh Erzsébet: FELHŐJÁTÉK (vers) ........................................................... 1. old.

VENDÉGEINK VOLTAK (Pap Sándor, Pocsai Vince és Ibolya)  ....................... 2. old.

KONFIRMÁLTAK 2006-BAN (Molnár-Veress Pál) ......................................... 3. old.
"Néki növekednie kell..." Püspökiktatás Miskolcon (Gazdag Zsuzsanna)   .............. 5. old.
Conservando et renovando (Dr.Fabiny Tamás püspöki székfoglalója)  ................... 6. old.

Menyes Gyula: TESTVÉREKNÉL ÉSZAKON .....................................................8. old.
(Képriport az "Ige és anyanyelv" országos döntőjéről)  ......................................... 10. old.

HALLGASD A RÁDIÓBAN (Híradás Menyes Gyula rádióriportjáról) ................11. old.
Szente Imre: CSENDES BÉLÁRÓL halála tizedik évfordulójára .......................... 12. old.

SVÉDORSZÁGI SZENT GYÖRGY-LOVAGOK (Mihály Ferenc) .................... 15. old.

SVÉDORSZÁGI JOHANNITA LOVAG (Dr.Békássy N. Albert)....................... 16. old.

Előfizetési felhívás (Tóth Lajos) ............................................................................ 16. old.

Ülésezett az MVSZ küldöttgyűlése (MVSZ Sajtószolgálat) ................................... 17. old.

CSALÁDI KRÓNIKA - KERESZTELÉS - Molnár-Veress Theodor Márk .......  17. old.

          Flórián Tibor: VÉGTELEN BÉKESSÉGGEL (Vers)  .......................................... 17. old.          
 Bedő Zoltán: ÜZENET ERDÉLYBŐL ................................................................ 18
. old.
 JUSTICE FOR HUNGARY - VESSZEN TRIANON (Képriport) ..................... 19. old.
 Székely nemzetgyűlés Gyergyóditróban (Jánossy Alíz, Krónika) ............................ 20. old.

 Fekete Imre (1931-2006), Rázó Margit (1918-2006) (Halottaink) ....................... 21. old.

 GÁRDONYI ZSOLT HANGVERSENYKÖRÚTJA SVÉDORSZÁGBAN ....... 21. old.

  ISTENTISZTELETI NAPTÁR (2006 AUGUSZTUS-DECEMBER) .................. 22. old.
 Legyen előtted mindig út... /Ír áldás/ (L.Németh Erzsébet kötetéből) ..................... 24
. old.

 

Műszaki szerkesztési okok miatt lapunk csak PDF-formátumban tekinthető meg.