ÚJ KÉVE

A SVÉDORSZÁGI MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZI KÖZÖSSÉG LAPJA
AZ ÉSZAKON ÉLŐ MAGYAROK ÖKUMENIKUS FÓRUMA
 

Göteborg: Norvég Tengerésztemplom (Norska Sjömanskyrkan) (Bán István felvétele)
A képre kattintva megjelenik a lapszám PDF formátumban

2008/1

XVI. évfolyam 1. szám, 2008.  március
A fenti számozásra kattintva egy új ablakban megjelenik a lapszám PDF formátumban
 

Lapszámunk tartalmából:

Pilinszky János: HARMADNAPON - vers ............................................................................ 1. old.

Látogatóban a Svéd Egyház érsekénél .................................................................................... 2. old.

Egész-séges egyházért (Fabiny Tamás) ................................................................................... 3. old.
100 éve született, 10 éve hunyt el Wass Albert (Molnár-Veress Pál) ....................................... 5. old.
 Uram Isten, te tudod - Lelkészi jelentés a 2007. esztendőről (Molnár-Veress Pál) ................... 8. old.

Kányádi Sándor: NYÁRI ALMA ÜL A FÁN (vers) ..........................................................  10. old.

Kányádi Sándor: SOMVIRÁGGAL, KAKUKKFŰVEL (vers) .........................................  10. old.

Útravaló (képes híradás Fabiny Tamás püspök tångagärdei istentiszteletéről) .. ..................... 11. old.

KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS (képösszeállítás a résztvevőkről) ............................................... 12. old.

Jelképes (képes híradás Fabiny Tamás püspök göteborgi istentiszteletéről) ........................... 14. old.

Házunk tája (Tóth Ildikó jegyzőkönyve alapján M.V.P. beszámolója a küldöttgyűlésről) ....... 15. old.

CSALÁDI KRÓNIKA - Andersen Noah Bent keresztelője ................................................ 16. old.

Szabó Lőrinc: Hajnali rigók (vers) ........................................................................................ 16. old.

Beköltöztek az első lakók (Palotai Mária híradása a Magyar Szenior Otthonról) .................... 17. old.

Szente Imre: HAGYOMÁNYAINK VÉDELMÉBEN ......................................................... 18. old.

György-Horváth László: VIA DOLOROSA (vers, részlet) .................................................... 20. old.

Egy művet a Házsongárdi Pantheon megmentésére (az EMKES felhívása) ............................. 20. old.

HALOTTAINK: Tanító Béla (1942-2008), Gönye László (1951-2008) ..............................             

Haljasmäe (Pécsváry) Jozefin (1922-2008) ......................................................................... 21. old

ISTENTISZTELETI NAPTÁR 2008. ÁPRILIS-JÚNIUS ................................................... 22. old.

"Ige és anyanyelv" versmondó és bibliaolvasó verseny; Konfirmáció (tájékoztatás) ................. 22. old.
 Hegedűs László (1928-2007) - Nekrológ ............................................................................ 23
. old.

Wass Albert: Nagypénteki sirató (Vers) ................................................................................ 24. old.