ÚJ KÉVE

A SVÉDORSZÁGI MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZI KÖZÖSSÉG LAPJA
AZ ÉSZAKON ÉLŐ MAGYAROK ÖKUMENIKUS FÓRUMA
 

Egyedül a mindenségben (Molnár-Veress Pál felvétele)

2007/3

XV. évfolyam 3. szám, 2007.  október
A fenti számozásra kattintva egy új ablakban megjelenik a lapszám PDF formátumban
 

Lapszámunk tartalmából:

 

"Hasonló a mennyek országa..." (Mt 13, 44-46) ..................................................................... 1. old.

Brüsszeli együtt-töprengések (Molnár-Veress Pál)  ................................................................. 2. old.

Reformátori vonások Assisi Ferenc életében és szolgálatában (Sántha Pál) .............................. 3. old.
NAPHIMNUSZ (Részlet Assisi Ferenc verséből)  ................................................................. 4. old.
 Szente Imre: OKTÓBERI TÖPRENGÉSEK ......................................................................... 5. old.

VALAMIT A MAGYARSÁGRÓL, VALAMIT ÖNMAGUNKRÓL (Gazda József) ..........  7. old.

Rózsás János: Leventesors ..................................................................................................... 9. old.

Dr. Erdős Bartha István HÁROM ORSZÁG FOGLYA ....................................................... 11. old.

Elismerés és zászlóhajtás (Dr. Prágay Dezső) ........................................................................ 12. old.

Eichhardt Sándor: "Mostan emlékezem az elmúlt időkről..." ................................................... 13. old.

Teremtő látással - Veress Mária: Üzenet egy úszó jéghegyről (Tar Károly recenziója) ......... 14. old.

SZELLEMISÉG, LELKISÉG A MAGYAR NÉPI GYÓGYÁSZATBAN (Bernád Ilona) ...  15. old.

Egymásra találva - Riport a Háromszéki Magyarok Világtalálkozójáról (Bedő Zoltán) ............ 17. old.

"Erdélyország az én hazám" (Tatár Zoltán) ............................................................................. 19. old.

Gondolat-szilánkok egy svédországi útról (Demeter József) .................................................... 20. old.

HALOTTAINK: Szűcs Annamária (1966-2007); Simonffy Gyula (1923-2007); ...............................
Demeter (Gáspár) Zsófia (1935-2007); Pap (Fazakas) Julianna (1927-2007) ........................ 21. old.

ISTENTISZTELETI NAPTÁR 2007. NOVEMBER-DECEMBER  .................................... 22. old.
 VERECKE (Kovács Vilmos verse) ...................................................................................... 24
. old.

 

Műszaki szerkesztési okok miatt lapunk csak PDF-formátumban tekinthető meg.