ÚJ KÉVE

A SVÉDORSZÁGI MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZI KÖZÖSSÉG LAPJA
AZ ÉSZAKON ÉLŐ MAGYAROK ÖKUMENIKUS FÓRUMA


 

"...tábortüzek égnek messze; messze-messze, más határon..."

 

2007/2

XV. évfolyam 2. szám, 2007.  június
A fenti számozásra kattintva egy új ablakban megjelenik a lapszám PDF formátumban

 

Lapszámunk tartalmából:

 

Elindultam szép hazámból (Népdal) ..................................................................... 1. old.

Jubilálunk (A pünkösdi gyülekezeti napokról)  ...................................................... 2. old.

KONFIRMÁLTAK 2007-BEN ......................................................................... 3. old.
Diákcsereprogram-tervezet Sopron és Svédország között (Tölli Balázs)  ............... 4. old.
 "Miné´ nagyobb a betartás... Anná´ nagyobb a kitartás!" (Ismeretlen krónikás) ..... 5. old.

Lászlóffy Aladár: LEVÉL HAZA .........................................................................  8. old.

A 70 éves Lászlóffy Aladár köszöntésére (Szente Imre) ......................................... 9. old.

Háromszéki Magyarok Világtalálkozója (Bedő Zoltán) ......................................... 10. old.

A BUDAPESTI NEMES GALÉRIA Lappangó műtárgyak (Nemes Péter) .......... 11. old.

Zavaroszlatóban (Molnár-Veress Pál) .................................................................. 12. old.

Unokáink látni fogják ........................................................................................... 13. old.

Elveszett és megtaláltatott... Trianonra emlékezve (Dr.Ravasz László elmélkedése)  14. old.

CSALÁDI KRÓNIKA - KERESZTELÉS - ESKETÉS (Sörös Árpád & Adorjáni...........
Kata esk.; Köble Krisztina Jozefina ker.; Manger Nikoletta Éva ker.; Bondesson...............
Åke Marcus & Molnár Tünde esk.; Aase Natalie ker.) ......................................... 15. old.

Hittérítők - ciszterciek - északon (Pap Iván) ......................................................... 16. old.

ADALÉKOK a magyar emigráció történetéhez:  Parmenius-emlékmű; Enamorados...........
de la Libertad (Prágay Dezső) .............................................................................. 19. old.

HALOTTAINK: Kellner Pál (1919-2007) ........................................................... 20. old.
Incze Imre (1949-2007); Tomsits Károly (1927-2007); Gajnok (Ambrus) Rozika..............
(1955-2007); Novelly (Csúcs) Julianna (1911-2007) ............................................ 21. old.

ISTENTISZTELETI NAPTÁR 2007. AUGUSZTUS-DECEMBER  ................... 22. old.
 Uram, te megvizsgálsz (139. zsoltár) ..................................................................... 24
. old.

 

Műszaki szerkesztési okok miatt lapunk csak PDF-formátumban tekinthető meg.