ÚJ KÉVE

A SVÉDORSZÁGI MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZI KÖZÖSSÉG LAPJA
AZ ÉSZAKON ÉLŐ MAGYAROK ÖKUMENIKUS FÓRUMA
 

Vincze László grafikája

 

2006/4

XIV. évfolyam 4. szám, 2006. december

 

Lapszámunk tartalmából:

 

Farcádi Sándor: SZÉKELY SZÁNTÓ (vers) ....................................................... 1. old.

Tóth Károly Antal: Aki a reményt hozza  ........ ...................................................... 2. old.

Az ő háza mi vagyunk (Molnár-Veress Pál) ........................................................... 3. old.
A kövek összerakásának ideje - A Maek megalakulásáról (Petri Gábor)  .............. 4. old.
Művelt testhez művelt lélek illik (Domokos Tibor)  ................................................. 6. old.

Rendhagyó reformációi emlékünnepély Brassóban (Ev. Harangszó) ....................... 7. old.

Szente Imre: CSILLAGHULLÁS (Sütő András és Határ Győző halálára) .............. 8. old.

Forradalmas karácsonyi ének 1956 hű pásztorairól (Szakolczay Lajos) ...............  11. old.

KARÁCSONYI ÉNEK 1956 (Szabó Gyula verse) ............................................. 11. old.

Eichhardt Sándor: "Kérem egy nevelő hatású ítélet kiszabását" .............................. 12. old.

Az igazi békesség (Lupták György) ...................................................................... 19. old.

"A malacvásár sikerült" - Menekülésünk története (Álló Rózsika) .......................... 20. old.

Beregszászy Piroska: KARÁCSONYI GONDOLATOK (vers) .......................... 22. old.

Beregszászy Piroska: VAK KOLDUS (vers) ....................................................... 22. old.

Kedves Pongrátz Gergely... (Lezsák Sándor) ....................................................... 23. old.

Gazdovits Miklós: Az erdélyi örmények története (híradás a könyv megjelenéséről) 24. old.

Tollas Tibor Emlékére Alapítvány (támogatási felhívás) ......................................... 24. old.

A Székely Himnusz utolsó - hozzá költött - szakasza (vers) ................................... 24. old.

"Ige és anyanyelv" - Jubileumi versmondó és bibliaolvasó verseny (értesítés) .......... 24. old.

A Protestáns Szövetség 2007-es KALENDÁRIUMÁBÓL (értesítés) .................. 25. old.

Köszöntjük Anders Wejryd érseket ..................................................................... 25. old.

Hiszen anyák lesznek majd ők is (TKA) ............................................................... 26. old.
CSALÁDI KRÓNIKA Keresztelés: Wellerfeld Adrian, Ilyés Ágnes, Csongvai                    
Viktor Szabolcs, Erős Kevin Leó; Esketés: Ilyés Sándor Zsolt
& Soós Boróka;                   
Németh László Tibor
& Németh (Vincze) Erika ...................................................  27. old.

Adventi séta (Bedő Zoltán) ................................................................................... 28. old.

Halottaink: Szilágyi Orsolya (1976-2006); Oláh Róza (1929-2006) ...................... 29. old.

ISTENTISZTELETI NAPTÁR 2007. JANUÁR-JÚNIUS  ................................. 30. old.
 Lezsák Sándor: JULIANUS HARMADIK ÚTJA  ............................................... 32
. old.

 

Műszaki szerkesztési okok miatt lapunk csak PDF-formátumban tekinthető meg.