Dr. Pőcze István

Mottóm: Globális gondolkodás - lokális cselekvés.

 

 

 

 

Magyarországon, a Nyugat-Dunántúli Celldömölkön születtem 1965-ben, ősi evangélikus család első gyermekeként. 1983-ban érettségiztem Sopronban, majd teológiai tanulmányaimat Budapesten az Evangélikus Hittudományi Egyetemen folytattam. A segédlelkészi éveket követően Ausztriában, a Bécsi Egyetem Evangélikus Hittudományi Karán voltam ösztöndíjas hallgató. Később Budapesten, a Semmelweis Egyetem Közszolgálati Karán mentálhigiénés és szervezetfejlesztő diplomát szereztem. PhD tanulmányaimat a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán folytattam és védtem meg „A szenvedés teológiai megközelítése a lelkigondozás kontextusában” címmel írt doktori értekezésemet. Nős vagyok, három felnőtt korú gyermek édesapja.

 

Eddigi élettereimben olyan történelmi közegek részese lehettem, melyek alapvetően formálták az értékrendemet. Tevékenységeim többszintűek, de mindegyik kapcsolódott a közösségalkotó emberhez és annak szellemi-lelki, valamint kulturális környezetéhez. Lelkészként, egyházi emberként egy olyan szellemiség örököse, egyben formálója és továbbadója lehetek, mely mindmáig a különböző társadalmi formációk kiemelt spirituális és kulturális szervezőeleme. Meggyőződésem, hogy ezen értékrend nem egyfajta homogén kultúrát teremt, hanem minden kultúrában képes megtalálni azokat az elemeket, amelyeket kovászként átjárhat.

 

A Kőrösi Csoma Program egyházi ösztöndíjasaként a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség életéhez illeszkedik a szolgálatom. Egy olyan közösséghez, melynek lélek-arcát több mint három évtizedes hűséges szolgálatával nagytiszteletű Molnár-Veress Pál lelkész úr formálja. Ehhez kapcsolódva meggyőződéssel vallom, hogy a közösség megtartásában, a közösségi lét által hordozott erőforrások mentén tud tovább élni a diaszpóra magyarsága. Ebben az egyház, mint közösségalkotó és megtartó tényező kiemelten fontos szerepet tölt be.

 

Ugyan kilenc hónap meglehetősen szűkösen mért idő, azonban arra talán elég, hogy új impulzusokat vigyen egy-egy közösség életébe, megerősítést és támogatást adva annak aktivitásában. Örömmel tölt el, hogy ösztöndíjasként egy nemes küldetésben vehetek részt. Célom, hogy nemzeti identitásunk és értékeink fontosságába vetett bizalmunk mélyüljön, életünk néhány évtizedes keretein túllátni képes keresztény hitünk és reménységünk pedig ösztöndíjas lelkészi szolgálatom által is erősödjék a svédországi magyar protestáns egyházi közösségekben.

 

Dr. Pőcze István 

evangélikus lelkész/evangelisk pastor

ME KCSP egyházi ösztöndíjas

 

Ungerska Protestantiska Samfundet

Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség 

S-523 98 HÖKERUM Tangagärde 136

e-posta cím: poecze@gmail.com

Telefon: +46 76 627 8084

Telefon: +36 70 335 6884