Temetés

 

A gyászról

Miután a földi élet végességével mindnyájunknak szembesülnie kell, így embersorsunkhoz kikerülhetetlenül hozzátartozik a gyász. A keresztény/keresztyén ember számára nagy vigasztalást jelent a  hit, mely által vallja, hogy a halál nem csupán a földi élet végét jelenti, hanem egyúttal az örökélet kezdetét is. Ezért hitünk szerint az élet végén nem pont, hanem kettőspont van, mely nem lezárja a mondatot, hanem egy új részt nyit meg.

Fontos szolgálatunk a gyászban lévők támogatása, a fájdalom feldolgozásának segítése. Hitünk szerint az élet adója az Örökkévaló kegyelmes Isten, aki meg akarja tartani az embert. Ezt hirdeti Jézus Krisztus feltámadása, amely hiteles bizonyság az örök életről. Ez a hit határozza meg temetési szolgálatunkat, a gyászolókkal való törődésünket, az értük való imádságainkat.

A temetés lényege

Az egyház a temetést lényege szerint mindig egyformán végzi annak a kifejezésére, hogy mindnyájan az Örökkévaló bűnbocsátó irgalmára és végtelen kegyelmére szorulunk, ezért a temetésnél az egyház nem ítélkezik sem az élők, sem a megholt felett.

Az emberi élet méltóságának az alapja, hogy Isten az embert a maga képmására teremtette, és ennek megfelelően szeretnénk megadni számára a végtisztességet is. Figyelmünket az ittmaradottakra irányítjuk, akik felé az élet Urának van mondanivalója. Vigasztaló, reményt keltő üzenetét az elhunyt életéért való hálaadás és a reá való emlékezés szavai teszik teljessé. Így a temetési szertartás egy olyan alkalom, amelyen Isten igéje az elhunyt élettörténetének sajátosságait figyelembe véve a gyászolókhoz szól, hogy őket vigasztalja és megerősítse.

A temetés bejelentése

A temetést a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség helyi felügyelőjénél, valamint lelkészénél kell bejelenteni az alábbi elérhetőségen:        


Telefon: 0706-955905
E-posta cím: attila.smapek.parokia@gmail.com

A temetés egyházi költsége

A SMAPEK nyilvántartott tagja számára a temetési szolgálat térítésmentes.


Az egyháztagsággal nem rendelkezők esetén az útiköltséget és tetszőleges összeget, de minimum 5 000 svéd koronát kell befizetni számla ellenében a SMAPEK számlájára.

SMAPEK Plusgiro: 602047-3