HÍRDETÉSEK!!


COVID-19: A kormány, Június 1-től lazításokat vezet be a járványügy intézkedésekben. 

Az erre vonatkozó tájékoztatás az alábbi linkekre kattintva bővebben is olvasható:

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/restriktioner-och-forbud

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/maj/forslag-om-anpassade-smittskyddsatgarder/

Ezeket értelmezve és lebontva gyülekezeteinkre, a SMAPEK elnöksége úgy döntött, hogy újra indítja a személyes jelenléttel való Istentiszteletek alkalmait (ahol ez lehetséges). Ennek érdekében kérünk mindannyiatokat, hogy olvassátok el az alábbi szabályokat figyelmesen és ehhez tartva magunkat szeretettel hívunk benneteket Istentiszteleteinkre (egyházi felekezet hovatartozástól eltekintve).

1. Távolság - A templomban egymástól minden irányban 1,5 – 2 m távolságra szabad elhelyezkedni. Természetesen egy háztartásban élők egymás mellett ülhetnek. 

2. Maszk viselés - Javasolt a maszk viselés

3. Tünetek - Minden hűléses tüneteket (tüsszentés, köhögés, torokfájás, láz, orrváladékozás stb.) mutató személyt kérünk tisztelettel, hogy maradjon otthon, ne vegyen részt az Istentiszteleten.

4. Kézmosás -  A templomba való bemenetelkor mindenki a mosdóban mossa meg a kezét és fertőtlenítse a kihelyezett fertőtlenítő oldattal. Ajánlatos a kézmosás a templom elhagyásakor is. 

5. Találkozás - Egymás közötti találkozáskor kerülje el mindenki az ölelkezést, a puszilózást, sőt a kézfogást is.

6. Kávézás/Baráti beszélgetés - Habár az Istentiszteletek eddigi velejárója a kávézás, baráti beszélgetés, mégis úgy gondoljuk, hogy ez túl korai még és javasoljuk, hogy aki akar beszélgetni az a templom helységben az Istentisztelet után ezt megteheti a helyünkön maradva. Egy másik lehetőség az, hogy a templom előtt a szabadban beszélgetünk tovább.

   A fenti pontok betartásával, mindenkit (felekezeti hovatartozástól eltekintve) szeretettel várunk az Istentiszteleteinkre. Az Úrvacsora kiosztásához, új rendszert hoztunk be a COVID 19 fertőzés veszély csökkentése végett.  

          A SMAPEK Vezetősége

 
***

Felhívás vallásoktatás felmérésére

A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség, röviden SMAPEK, felhívással fordul a svédországi magyarokhoz azért, hogy felmérje milyen érdeklődés van:

  • Vallásórákra kb. korosztályú gyermekeknek
  • Konfirmációs felkészítésre
  • Bibliaórákra

A programokat lelkészünk, Dr. Pőcze István fogja vezetni digitális úton, a már megszokott ZOOM-on keresztűl. Az időpontokat a résztvevőkkel közösen határozzák majd meg.
Kérjük, hogy az érdeklődők forduljanak a lelkész úrhoz.
Elérhetőségek:
              smapek.parokia@gmail.com
              poecze@keve.se
              Tel: 076-627 80 84

          A SMAPEK Vezetősége

Isten áldását kívánva mindennapjaitokra,


 

***

Kedves Felügyelő Testvérek!

Örömmel értesültem arról, hogy a Svéd Kormány 2021 június 01-től kezdődően módosította (enyhítette) a járványügyi intézkedéseket. Ennek következtében és értelmében június 01-től kezdődően 50 főben maximalizálja a zárt helyen nyilvános rendezvényen és összejövetelen jelenlévők létszámát. Ez azt jelenti, hogy júniusban ismét tarthatunk istentiszteleteket!
Az erre vonatkozó tájékoztatás az alábbi linkekre kattintva bővebben is olvasható.Most tisztelettel azt kérem Mindnyájatoktól. hogy a júniusra eredetileg tervezett időpontokat vegyük figyelembe és ki-ki tegye meg az eredetileg tervezett időpontra a templomfoglalást. 
(Az eredetileg tervezett időpontok megtekinthetők a keve.se honlaunkon az "Új Kéve" cím alatt a 2020-as 3-4 lapszám 42. oldalán) 
Ahol ez nem lehetséges, ott egyénileg megbeszéljük, hogy milyen megoldást tudunk találni. 

***

 

***

 


 

A SMAPEK Elnöksége.

"Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Róm 8, 31b)