Petőfi Sándor :
15-DIK MÁRCIUS, 1848


 
Magyar történet múzsája, 
Vésőd soká nyúgodott. 
Vedd föl azt s örök tábládra 
Vésd föl ezt a nagy napot! 
 
Nagyapáink és apáink, 
Míg egy század elhaladt, 
Nem tevének annyit, mint mink 
Huszonnégy óra alatt. 
 
Csattogjatok, csattogjatok, 
Gondolatink szárnyai, 
Nem vagytok már többé rabok, 
Szét szabad már szállani. 
 
Szálljatok szét a hazában, 
Melyet eddig láncotok 
Égető karikájában 
Kínosan sirattatok. 
 
Szabad sajtó!... már ezentul 
Nem féltelek, nemzetem, 
Szívedben a vér megindul, 
S éled a félholt tetem. 
 
Ott áll majd a krónikákban 
Neved, pesti ifjuság, 
A hon a halálórában 
Benned lelte orvosát. 
 
Míg az országgyülés ott fenn, 
Mint szokása régóta, 
Csak beszélt nagy sikeretlen: 
Itt megkondult az óra! 
 
Tettre, ifjak, tettre végre, 
Verjük le a lakatot, 
Mit sajtónkra, e szentségre, 
Istentelen kéz rakott. 
 
És ha jő a zsoldos ellen, 
Majd bevárjuk, mit teszen; 
Inkább szurony a szivekben, 
Mint bilincs a kezeken! 
 
Föl a szabadság nevében, 
Pestnek elszánt ifjai!... - 
S lelkesülés szent dühében 
Rohantunk hódítani. 
 
És ki állott volna ellen? 
Ezren és ezren valánk, 
S minden arcon, minden szemben 
Rettenetes volt a láng. 
 
Egy kiáltás, egy mennydörgés 
Volt az ezerek hangja, 
Odatört a sajtóhoz és 
Zárját lepattantotta. 
 
Nem elég... most föl Budára, 
Ott egy író fogva van, 
Mert nemzetének javára 
Célozott munkáiban. 
 
S fölmenénk az ős Budába, 
Fölrepültünk, mint sasok, 
Terhünktől a vén hegy lába 
Majdnem összeroskadott. 
 
A rab írót oly örömmel 
S diadallal hoztuk el, 
Aminőt ez az öreg hely 
Mátyás alatt ünnepelt! - 
 
Magyar történet múzsája, 
Vésd ezeket kövedre, 
Az utóvilág tudtára 
Ottan álljon örökre. 
 
S te, szivem, ha hozzád férne, 
Hogy kevély légy, lehetnél! 
E hős ifjuság vezére 
Voltam e nagy tetteknél. 
 
Egy ilyen nap vezérsége, 
S díjazva van az élet... 
Napoleon dicsősége, 
Teveled sem cserélek! 
 
Pest, 1848. március 16.