ÚJ KÉVE

A SVÉDORSZÁGI MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZI KÖZÖSSÉG LAPJA
AZ ÉSZAKON ÉLŐ MAGYAROK ÖKUMENIKUS FÓRUMA
 

Élet - Halál       Vincze László grafikája

 

2007/1

XV. évfolyam 1. szám, 2007.  március

 

Lapszámunk tartalmából:

 

"...hogy zavargás ne támadjon a nép között" (Idézet Mt 26:1-5-ből) ..................... 1. old.

Teleki Gergő zongoraművész  .............................................................................. 2. old.

Mert... DE! Gondolatok mennyei és földi állampolgárságunkról (Dull Krisztina) ..... 3. old.
Tóth Ildikó: Március  ........................................................................................... 4. old.
 Szente Imre: FOLYTATÁSOS CSILLAGHULLÁS (Lázár Ervin és................................

 Nagy Gáspár halálára) ......................................................................................... 5. old.

Rózsás János: KÉT MUNKANAP .....................................................................  8. old.

Pfitzner Rudolf: Két igazolvány - két sors (Emlékezés Tumbász Ákosra) .............. 12. old.

M. Veress Mária-Magdaléna: A falu szája ........................................................... 14. old.

"Egymás terhét hordozzátok..." (Pocsai Vince & Ibolya) ....................................... 16. old.

Segélykérés a csákvári Lorántffy óvoda és bölcsőde javára .................................. 17. old.

Segélykérés egyházi központ építéséhez Ipolyságon .............................................. 18. old.

És ugye "Tongaerdőről" sem feledkezünk meg? ..................................................... 18. old.

A régi Vásárhely egy kis darabja tűnt el vele (Elhunyt Molnár János ev. lelkész) ..... 19. old.

Halottaink: Decz Jolán (1932-2006); Borzás István (1919-2006); .....................................

Boros Magdolna (1933-2007) ............................................................................. 21. old.

Özvegy imádsága (Csiky Lajos imádságoskönyvéből, 1912) ................................. 21. old.

ISTENTISZTELETI NAPTÁR 2007. ÁPRILIS-JÚNIUS  .................................. 22. old.
 Talán mégis lesz (Palotai Mária a Magyar Szenior Otthonról) ................................ 23
. old.

MEGHÍVÓ az Önképzőkör nyári táborára ........................................................... 23. old.

Dsida jenő: ÚT A KÁLVÁRIÁRA (vers) ............................................................. 24. old.

 

Műszaki szerkesztési okok miatt lapunk csak PDF-formátumban tekinthető meg.