ÚJ KÉVE

A SVÉDORSZÁGI MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZI KÖZÖSSÉG LAPJA
AZ ÉSZAKON ÉLŐ MAGYAROK ÖKUMENIKUS FÓRUMA

 

 

 

2004/2

Lapszámunk tartalmából:

 

Reményik Sándor: Processio    ...............................................................................1. old.
Pitlik Pálházi Katalin: Koltai Rezső lelkipásztor köszöntése 80. születésnapján ........ 2. old.
KONFIRMÁLTAK 2004-BEN ........................................................................... 3. old.
Nagy Gábor: Veni Sancte Spiritus ......................................................................... 5. old.
VELÜNK AZ ÚR TÁBORBA SZÁLL (A Cimbora- és SOMIT-táborokról) ....... 7. old.
Tóth Károly Antal: Az uralom eszközei .................................................................. 9. old.

Véget ért a Magyarok Világszövetsége ellen zajló négyéves zaklatás ..................... 13. old.
Jordáky Béla: Ha itthon megteszik az első lépést ................................................... 14. old.

Spáda János: Nyugat-Európai Magyar Presbiteri Találkozó .................................. 17. old.

CSALÁDI KRÓNIKA /Keresztelések és esketések/ .......................................... 18. old.
Dr. Békássy N. Albert: Reménységek és kilátások az egyesült Európában ............ 19. old.

A SZERETETSZOLGÁLAT HÍREI ................................................................... 20. old.

Révay László: Magyar idősotthon nyílik 2004 utolsó negyedévében ...................... 21. old.
ISTENTISZTELETI NAPTÁR 2004 szeptember - november ............................. 22. old.

HALOTTAINK ................................................................................................. 23. old.

Juhász Gyula: Trianon ......................................................................................... 24. old.

 

Műszaki szerkesztési gondok miatt lapunk egyelőre csak PDF-formátumban tekinthető meg.