A NYUGAT-EURÓPÁBAN MŰKÖDŐ MAGYAR PROTESTÁNS
EGYHÁZI SZERVEZŐDÉSEK RÖVID ISMERTETÉSE

 

 

1. Berlini gyülekezet

Néhány éve alakult, önálló lelkésze nincs. A gyülekezetben havonta egy istentiszteletet tartanak, melyen felváltva Cseri Gyula ref. lelkész, Molnár Eszter teológus és Czímer Edit baptista lelkésznő szolgálnak. A gyülekezet a Németországi Magyar Ev. Református Gyülekezetek Munkaközössége gondozásában van.

 

2. Európai Magyar Gimnázium – Kastl

Az európai keresztény értékek alapján működő gimnáziumban az iskolai év idején diákgyülekezet működik, melynek keretében Jancsó Jeromos ref. lelkész vasárnaponként istentiszteletet tart.

 

3. Református Magyarnyelvű Egyházközség – München

A közösség a Bajorországi Református Egyházhoz csatoltan működik. Münchenben havonta, Nürnbergben alkalmilag Lázár J. Csaba és neje, Lázár Z. Dalma Enikő ref. lelkészek havonta két vasárnap és ünnepek alkalmával tartanak alkalmi szolgálatokat. Az egyházközség “Harang” címmel gyülekezeti lapot jelentet meg.

 

4. Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet

Az Ulm-környéki Magyar Protestáns Gyülekezet körzetében Dietenheim, Ulm és Heidenheim városokban Varga Pál ref. lelkész negyedévenként egy-egy magyar nyelvű istentiszteletet tart, melyeknek időpontjáról “A Hal” című alkalmi értesítőben ad tájékoztatást.

A gyülekezet nyugati körzetében Stuttgart és Heilbronn városokban havonta egy-egy magyar istentiszteletre kerül sor, melyeken Gémes Pál ev. lelkész és Gémes István nyugalmazott ev. lelkész felváltva szolgálnak. Utóbbi szerkesztésében kéthavonta jelenik meg az “Útitárs” című evangéliumi lap, valamint alkalmi kiadványként a “Koinonia” című teológiai szaklap.

 

5. Hessen–Nordbaden és Rheinland–Pfalzi Magyar Ev. Református Egyesület

Az Egyesület Mainz, Heidelberg és Frankfurt városokban havi egy-egy istentisztelet tartásáról gondoskodik, melyeken Sipos Tibor ref. lelkész szolgál.

 

6. Magyar Evangélikusok és Reformátusok Gyülekezete Rajna-vidéken és Vesztfáliában

A gyülekezeti közösség Köln, Düsseldorf, Aachen, Bochum és Bielefeld városokban havonta egy, Münster és Euskirchen városokban kéthavonta, Koblenzben pedig negyedévenként tart istentiszteletet, melyeken Gábry Sándor ref. lelkész szolgál. A közösség “Protestáns Híradó” címmel, Gábry Sándor szerkesztésében havi rendszerességgel gyülekezeti lapot jelentet meg.

 

7. Észak-németországi magyar református gyülekezet

A gyülekezet központja Hannover, ahol havonta két alkalommal, Hamburg, Bremen és Braunschweig városokban pedig havi egy-egy alkalommal kerül sor magyar istentiszteletre, melyeken Menkéné Pintér Magdolna ref. lelkésznő szolgál (jelenleg, szülési szabadsága idején egy Magyarországról hívott lelkészházaspár helyettesíti).

 

8. Prágai Magyar Református Gyülekezet

A gyülekezet minden vasárnap istentiszteletet tart, melyeken Tóbiás Attila ref. lelkész szolgál. Idén októberben a Komáromban tartott konferencián a NYEMRLSZ lelkészi elnökévé választották.

 

9. Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

A Szolgálat keretébe két gyülekezet tartozik: Bécsben havonta három, Linzben havi egy alkalommal Soós Mihály ref. lelkész tart istentiszteletet (utóbbi helyen eddig Szépfalusi István ev. lelkésszel felváltva).

 

10. Ausztriai Református Egyház – Felsőőr

Az Ausztriai Református Egyházhoz tartozó Felsőőr gyülekezete tulajdonképpen nem külhoni szórványgyülekezet, hiszen Burgenland elcsatolása révén került egy “nyugati országhoz”, Ausztriához. Oberwart/Felsőőr gyülekezetében Gúthy László ref. lelkész minden vasárnap és ünnepnapon istentiszteletet tart, a hónap első vasárnapján német és magyar nyelven.

 

11. Ausztriai Evangélikus Egyház Magyar Lelkigondozó Szolgálata

A Szolgálat Bécs (Wien), Graz és Salzburg városokban havonta egy-egy, Klagenfurtban negyedévenként egy, Streifing és Traiskirchen helységekben évi egy-egy istentiszteletet tartott, melyeken Szépfalusi István ev. lelkész szolgált. Szervezetileg ugyanehhez a szolgálathoz tartozik a Dornbirnban működő gyülekezet is, amelyben Joób Olivér svájci ev. lelkész negyedévenként tart istentiszteletet.

Szépfalusi István vezetésével működött évtizedeken át a “Bornemisza Péter” közművelődési egyesület, s az ő

szerkesztésében jelent meg a Másokért Együtt című kétheti gyülekezeti értesítő. Szépfalusi István ez év november végén bekövetkezett váratlan halálával az Ausztriai Evangélikus Egyház Magyar Lelkigondozó Szolgálatát pótolhatatlan veszteség érte.

 

12. Svájci Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége

A Szövetség keretébe összesen tíz gyülekezet tartozik. Baselben és Zürichben havonta két alkalommal, Sankt Gallenben és Luzernben havi egy-egy alkalommal, Winterthur városában negyedévenként van magyar istentisztelet, melyeken Joób Olivér ev. lelkész szolgál.

Bernben havonta két, Bielben havonta egy alkalommal Péter Iván ref. lelkész tart istentiszteletet.

Schaffhausen és Baden városokban a havi egy-egy istentiszteletet Péter Iván ref. és Joób Olivér ev. lelkészek felváltva tartják. Utóbbiak szerkesztésében évente három alkalommal jelenik meg “A levél” című gyülekezeti értesítő.

Szervezetileg a Szövetség keretébe tartozik Lausanne magyar gyülekezete is, melyben havonta egy alkalommal Pósfay György nyugalmazott ev. lelkész szolgál.

 

13. Genfi magyar protestáns gyülekezet

A Genfi Keresztyén Egyházak Közösségéhez tartozó Genfi magyar protestáns gyülekezetben Pósfay György nyugalmazott ev. lelkész tart havi egy istentiszteletet.

 

14. Franciaországi Magyar Protestáns Egyház

Korábbi két gyülekezetéből ma gyakorlatilag már csak egy működik: Párizs. Önálló lelkésze nincs, ezért a havi egy istentiszteletet meghívott vendéglelkészek szolgálatával tartják meg.

 

15. Belgiumi magyar református gyülekezet

A Belgiumban régóta megszűnt lelkigondozást a Hollandiában élő Hermán János ref. lelkész néhány éve újította fel, aki Brüsszelben havonta, Liégeben pedig negyedévente tart egy-egy istentiszteletet.

 

16. Hollandiai Magyar Protestáns Lelkigondozó Szolgálat

A Szolgálathoz két gyülekezet tartozik: az Utrecht környéki Vianen helységben (a nyári szünidő kivételével) minden vasárnap istentisztelet van, amelyen Tüski István nyugalmazott ref. lelkész, Tüskiné Sz. Márta ref. lelkésznő és Tüski Márti ref. lelkésznő felváltva szolgálnak. “Jöjjetek” című gyülekezeti értesítőjük alkalmilag jelenik meg.

A Szolgálathoz tartozik Hága (Den Haag) magyar protestáns gyülekezete is, melyben negyedévenként egyszer Tóth Miklós lelkész tart kétnyelvű (magyar–holland) szolgálatot.

 

17. Angliai Magyar Református Egyház

Két gyülekezetből áll, melyekben Korda M. László ref. lelkész szolgál: Londonban minden vasárnap, Manchesterben havonta egyszer tart istentiszteletet.

 

18. Angliai Magyar Evangélikus Egyház

Gyakorlatilag egyetlen gyülekezetből áll, London székhellyel, ahol Pátkai Róbert ev. lelkész évente néhány alkalmi istentiszteletet tart.

 

19. Oslói Magyar Protestáns Gyülekezet

A gyülekezet évtizedeken át a mindenkori svédországi lelkész gondozásában volt, ez a hagyomány külső okok miatt 1999-ben megszakadt. Az évente néhány alkalommal Oslóban sorra kerülő istentisztelet tartására a gyülekezet többnyire a norvégiai Terray László nyugalmazott ev. lelkészt kéri fel.

 

20. Finnországi Magyar Gyülekezet

Az öt éve alakult gyülekezet negyedévenként egy istentiszteletet tart Helsinkiben, melyen rendszerint Molnár-Veress Pál svédországi ev. lelkész szolgál.

 

21. Észtországi Magyar Gyülekezet

Az ugyancsak öt éve alakult észtországi gyülekezetben a negyedévenként tartott istentiszteletekre Tallinnban, évente egy alkalommal Tartuban kerül sor, melyeken rendszerint Molnár-Veress Pál svédországi ev. lelkész szolgál.

 

22. Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség

Az Egyházi Közösséghez összesen 15 gyülekezet tartozik, s mindeddig az volt a törekvés, hogy ezeknek mindegyikében havonta egy-egy istentisztelet tartassék.

2001-ben Stockholm, Göteborg, Malmö, Ljungby, Halmstad, Helsingborg és Sölvesborg városokban évi 10, Västerås és Eskilstuna városokban 8, Borås/Tångagärde, Jönköping és Växjö városokban 7, míg Katrineholm, Kumla és Uppsala városokban évi 6 alkalommal kerül sor istentiszteletre.

Az Egyházi Közösség egyedüli alkalmazott szolgálattevője Molnár-Veress Pál ev. lelkész, akit egyelőre alkalmi felkérésre (2001-től várhatóan 50%-os alkalmazásban) Magyari-Köpe Gábor ref. lelkész segít.

Molnár-Veress Pál szerkesztésében évente korábban hat, jelenleg négy alkalommal jelenik meg az “Új Kéve” című gyülekezeti lap.

Helyszűke miatt nem említettük a majd minden szolgálat keretében alkalmilag tartott bibliaórákat, gyermekfoglalkozásokat, a helyenként tartott konfirmációs oktatást, más gyülekezeti tevékenységeket.

 

Összeállította Molnár-Veress Pál

 

(Megjelent az Új Kéve VIII. évf. 4. számában, 2000 decemberében)