VERKSAMHETSRAPPORT 1999

 

 

Gudstjänster inom Sverige 149 / 15 ort

År 1997 hölls 149 gudstjänster, därav 41 nattvardsgudstjänster.

Regelbundna gudstjänster hölls i våra församlingar i Stockholm, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Katrineholm, Kumla, Jönköping, Tångagärde/Borås, Göteborg, Halmstad, Ljungby, Helsingborg, Malmö och Sölvesborg;

Tillfälliga gudstjänster hölls i Växjö (nyetablerad församling).

Deltagande: 6470 pers., därav 1924 firade nattvard.

Bibelstudier och andakter

Regelbundna och tillfälliga bibelstudier och andakter hölls i olika orter vid olika tillfällen.

Deltagande: ca 510 pers.

Dop 6 se bilagan.

Deltagande: 320 pers. (inräknade i gudstjänstsdeltagarnas antal).

Vigsel 2 se bilagan.

Deltagande: cs 150 pers. (ej inräknade i gudstjänstsdeltagarnas antal).

Jordfästning 5 se bilagan.

Deltagande 410 pers. (ej inräknade i gudstjänstsdeltagarnas antal).

Sjuk- och familjbesök 129                                     12 sjukhusbesök, 117 familjbesök.

Uppsökta pers.: ca 470

Församlingsdagar

Pingsthelgens och höstens församlingsdagar hölls i Tångagärde. Förutom dessa hölls Borås-Jönköping-Sölvesborgs och Malmö-Sölvesborgs församlingsträff i Sölvesborg. På Helige Stefans-dag hölls riksträff av alla församlingarna i Tångagärde, på Alla Helgons Dag träff i Tångagärde. Vid dessa dagar hölls flera uppskattade föredrag, utställningar, musikala och litterära programm m m.

Deltagande: 490 pers. (ej inräknade i gudstjänstsdeltagarnas antal).

Ekumeniska Kulturgruppen

Ekumeniska Kulturgruppen hade aktivitet varje månad i Stockholm. I början av juni hölls på Tångagärde Församlingsgård det 11-e sommarlägret till Ekumeniska Kulturgruppen med deltagare från bl a Sverige, Norge, Danmark, Estland, Ungern, Rumänien m fl. Vid läger hölls gudstjänster och dagliga andakter.

Deltagande: 247 pers. (i 9 dagar) (ej inräknade i gudstjänstsdeltagarnas antal).

Ungerska Ungdomsföreningen (UUF - SOMIT)

Delvis kyrkligt aktivitet: UUF-s medlemmar hade regelbundna sammankomster med program i Stockholm, Kristianstad och Göteborg, och tillfälliga sammankomster i Malmö, Uppsala, Jönköping, Borås, Ljungby och Sölvesborg.

Dessutom hölls 2 läger på Tångagärde församlingsgård, därav en internationellt läger med deltagande från Sverige, Norge, Danmark, Estland, Ungern, Rumänien och Rest-Yugoslavien. Vid läger hölls gudstjänster och dagliga andakter.

Deltagande i lägren totalt: 840 pers. (89 vid 2 tillfällen inräknade i gudstjänstsdeltagarnas antal)

Förskoleaktivitet

Söndagsskolan under gudstjänsttid i Helsingborg, Göteborg och delvis Ljungby, Halmstad och Sölvesborg fortsatte sin aktivitet (barn fick religionundervisning, läste och lekte under kompetent ledning). Varje församling organiserade påsk- och julprogramm för barn, samt gavs gåvopaket för dem på Helige Nicolai-dagen.

Deltagande: 480 barn sammantaget.

Sverigekontakter

Kontakter med Svenska Kyrkans Stockholms Stift försämrades p g a att stiftsstyrelsen meddelade upphörandet av prästens anställning den 30-06-1999.. Istället fick den ungerska församlingen moralisk stöd från ärkebiskopen K.G. Hammar och fortsatt ekonomisk stöd från Svenska Kyrkans Centralstyrelsen. Prästerliga och broderliga kontakter hölls vidare med olika kyrkoherdar, EFS-präster, Franska Reformerta Kyrkan, Sveriges Missionsförbundet samt officiella kontakter med Samarbetsnämnden för Statsbidrag till Trossamfund (SST).

Internationella kontakter

Norden och Baltikum

På Helsingfors Allpila- respektive Tallinns Domkyrka och Oslos Uranienborg-församlingens ungersktalande medlemmarnas inbjudan hölls 3 gudstjänster i Helsinki, 3 gudstjänster i Tallinn , och 4 gudstjänster i Oslo (därav 3 finska-ungerska ekumeniska gudstjänster) med sammanlagt 585 deltagande.

Västeuropa

Internationella kontakter hölls vidare genom: Evangeliska Ungdomskonferensen i Västeuropa, Luthersk-Evangeliska Ungerska Själavårdsorganisationen i Västeuropa (konf. i september 1999 i Slovenien), Reformerta Själavårdsorganisationen i Västeuropa Konf. i oktober 1999 i Tyskland), kyrkoenheten av Ungrarnas Världsförbund samt olika ungerska protestantiska församlingar i Tyskland, Schweiz, Österrike, England och Nederländerna.

Centraleuropa

Personliga och officiella kontakter utvidgades med Ungerns, Transsylvaniens, Karpato-Ukrainas, Slovakiens, Vojvodinas och Kroatiens historiska protestantiska kyrkor och dess församlingar.

Församlingsblad, administration, telefonkontakt

Församlingsblad:

Under 1999 skickades församlingstidningen Új Kéve 4 gånger ut till ca 1800 adresser i Sverige, ca 170 adresser i Norden och ca 330 adresser i övriga länder.

Korrespondens:

Under året skickades ca 140 själavårdande och officiella brev (ansökningar, svarsbrev, redovisningar, protokoll, rapporter, m fl.) ut samt ca 1100 extra invitationer till gudstjänster, konferenser o s v.

Ordföranden, sekreteraren, kassören, respektive församlingarnas ordförande skickade flera hundra flersidiga protokoll, invitationer etc ut.

Telefon:

Kontakter med medlemmar och kyrkorådsledamöter samt officiella personer och olika nämnder betyder flera hundra timmar telefonsamtal/år.

Registrerade medlemmar

31-12-1999 hade kyrkosamfundet 5416 registrerade medlemmar. I datorregistret fanns total 5827 registrerade personer. Församlingen fortsätter att kartlägga alla ungersktalande protestanter i landet, som uppskattas vara ca 9-10 000 i hela Sverige. Ny församling bildades under året i Växjö. Betjänade personer genom gudstjänster, bibelstudier, andakter, församlingsdagar, läger, familjebesök o s v överstiger avsevärt registrerade medlemmarnas antal.

Anställd personal                                                   Församlingarna har en enda anställd person: pastor Pál Molnár-Veress.

Tjänstgöringsdagar, tjänsteresor

Prästen hade 274 tjänstgöringsdagar, därav 1167 i Stockholms Stift och 107 utanför hemorten. Tjänsteresor omfattade ca 7050 mil med församlingsbilen, samt enstaka resor med tåg, båt och flyg.

Medverkande

År 1999 medverkande vid gudstjänster pastorsadjunkt Magyari-Köpe Gábor (ca 34 självständiga gudstjänster).

Den valda kyrkostyrelsen

Rikskyrkorådet

Ang. den nyvalda Rikskyrkorådet se bilagan.

Sammanträden: se bilagan.

Förutom den reguljära årsmötet hölls ett extra årsmöte de 20.november 1999, och rikskyrkorådet sammanträdde 2 gånger på Tångagärde Församlingsgård.

Installationer

Under 1999 installerades som ny riksordförande Béla Jordáky.

Lokala kyrkoråd

Ang. de nyvalda lokala kyrkoråd se bilagan

Sammanträden:

Lokala kyrkorådssammanträden hölls regelbundet i varje församling meg vald kyrkoråd i genomsnitt 4 gånger /år.

Andra frivilliga medarbetare

Förvaltare

se bilaga.

Kantorer, kyrkomusiker

se bilaga.

Tångagärde Stiftelsens Förvaltning

se bilaga.

Ungdomsledare UUF

se bilaga.

Förskole- och ungdomsledare

se bilaga.

Ekumeniska Kulturgruppens ledning

se bilaga.

Frivilliga arbetsinsatser

Uppskattas 1999 till ca 5470 timmars arbete inom administration, gudstjänstliv, olika kultur- och gruppaktiviteter, konferenser och läger, fastighetsskötsel o s v.

Verksamhetsrapporten har sammanställts av pastor Pál Molnár-Veress och har presenterats och godkänts vid Ungerska Protestantiska Samfundets årsmöte i

 

Tångagärde, den 19 februari 1999

                                                                                Pastor
                                                                                Pál Molnár-Veress