VERKSAMHETSRAPPORT 1997

 

 

 

Gudstjänster inom Sverige 123 + 9 / 14 ort

År 1997 hölls 121 gudstjänster, därav 38 nattvardsgudstjänster.

Regelbundna gudstjänster hölls i våra organiserade församlingar i Stockholm, Västerås, Katrineholm, Göteborg, Tångagärde, Halmstad, Ljungby, Helsingborg, Malmö och Sölvesborg;

Tillfälliga gudstjänster hölls i Eskilstuna, Jönköping, Kumla, Uppsala.

Deltagande: 6422 pers., därav 1741 firade nattvard.

Bibelstudier och andakter

Regelbundna bibelstudier hölls i Malmö och Helsingborg, tillfälliga bibelstudier och andakter i Stockholm, Tångagärde och andra orter vid olika familjebesök.

Deltagande: ca 650 pers.

Dop 9

Under 1997 har följande dop förrättats: Andrea Kuthy 97-03-09/Göteborg/, Róbert Soós 97-05-03 /Ljungby/, Eleonóra-Ida Varga 97-11-08 /Halmstad/, Péter-Áron Herszényi 97-07-07 /Tångagärde/, Alexander John Módy 97-07-07 /Tångagärde/, Kristina Claire Módy 97-07-07 /Tångagärde/, Sipos ? 97-12-25 /Stockholm/, Szöcs 97- - /Tångagärde/, Palmgren 97- - /Sölvesborg/

Deltagande: 430 pers. (inräknade i gudstjänstsdeltagarnas antal).

Vigsel 2

Erzsébet Soós & Zoltán Soós 97-05-03 /Ljungby/, Annamária Vidám & Richard Smedenholm 97-06-21 Göteborg.

Deltagande: 324 pers. (inräknade i gudstjänstsdeltagarnas antal).

Jordfästning 9 + 6

Ferenc Dobay 97-01-10 /Ljungby/, Ödön Molnár 97-01-21 /Stockholm/, Anna Makray 97-01-29 /Västerås/, Ferenc Köteles 97-02-23 /Stockholm, Erzsébet Varga 97-04-04 /Halmstad, Rozália Mattinen 97-04-14 /Stockholm/, Károly Szabó 97-04-21 /Göteborg/, György Kovács 97-08-11 /Stockholm/, János Herszényi 97-09 /Jönköping/,

Imre Bátor 97-12-16 /Stockholm/, Judit Vajda 97 /Halmstad/, Imre Szabó 97 /Stockholm/, Jolán Agócs 97 /Valla/, Irén-Helga Kelemen 97 /Oslo/, Erzsébet Schütz 97 /Göteborg/.

Deltagande 810 pers. (ej inräknade i gudstjänstsdeltagarnas antal).

Sjuk- och familjbesök 164

16 sjukhusbesök, 148 familjbesök.

Uppsökta pers.: ca 570

Församlingsdagar

Pingsthelgens och höstens församlingsdagar hölls i Tångagärde. Förutom dessa hölls Borås-Jönköping-Sölvesborgs och Malmö-Sölvesborgs församlingsträff i Sölvesborg. På Helige Stefans-dag hölls riksträff av alla församlingarna i Tångagärde, på Alla Helgons Dag träff i Tångagärde. Vid dessa dagar hölls flera uppskattade föredrag, utställningar, musikala och litterära programm m m.

Deltagande: 470 pers. (ej inräknade i gudstjänstsdeltagarnas antal).

Ekumeniska Kulturgruppen

Ekumeniska Kulturgruppen hade aktivitet varje månad i Stockholm. I början av juni hölls på Tångagärde Församlingsgård det 10-e sommarlägret till Ekumeniska Kulturgruppen med deltagare från bl a Sverige, Norge, Danmark, Estland, Ungern, Rumänien m fl. Vid läger hölls gudstjänster och dagliga andakter.

Deltagande: 244 pers. (i 8 dagar) (ej inräknade i gudstjänstsdeltagarnas antal).

Äldregruppen Utsikten

Under 1997 samlades 9 gånger Stockholmförsamlingens äldregrupp i Betlehemkyrkans Roseniussalen. Programmet inkluderade bibelstudier, psalmläsning, olika föredrag, videofilmer m fl. På hösten upphörde Äldregruppen Utsikten sin aktivitet p g a organisatörens sjukdom.

Deltagande: 146 pers..

Ungerska Ungdomsföreningen (UUF - SOMIT)

Delvis kyrkligt aktivitet: UUF-s medlemmar hade regelbundna sammankomster med program i Stockholm, Kristianstad och Göteborg, och tillfälliga sammankomster i Malmö, Uppsala, Jönköping, Borås, Ljungby och Sölvesborg.

Dessutom hölls 3 läger på Tångagärde församlingsgård, därav en internationellt läger med deltagande från Sverige, Norge, Danmark, Estland, Ungern, Rumänien och Rest-Yugoslavien. Vid läger hölls gudstjänster och dagliga andakter.

Deltagande i lägren totalt: 942 pers. (94 vid 2 tillfällen inräknade i gudstjänstsdeltagarnas antal)

Förskoleaktivitet

Söndagsskolan under gudstjänsttid i Helsingborg, Göteborg och delvis Sölvesborg fortsatte sin aktivitet (barn fick religionundervisning, läste och lekte under kompetent ledning). Varje församling organiserade påsk- och julprogramm för barn, samt gavs gåvopaket för dem på Helige Nicolai-dagen.

Deltagande: 470 barn sammantaget.

Sverigekontakter

Kontakter med Svenska Kyrkans Stockholms Stift försämrades p g a att stiftsstyrelsen meddelade upphörandet av prästens anställning den 31-12-1997. Istället fick den ungerska församlingen moralisk stöd från den nyvalde ärkebiskop K.G. Hammar. Prästerliga och broderliga kontakter hölls vidare med olika kyrkoherdar, EFS-präster, Franska Reformerta Kyrkan, Sveriges Missionsförbundet samt officiella kontakter med Samarbetsnämnden för Statsbidrag till Trossamfund (SST).

Internationella kontakter

Norden och Baltikum

På Helsingfors Allpila- respektive Tallinns Domkyrka-, Tartus Universitets- och Oslos Uranienborg-församlingens ungersktalande medlemmarnas inbjudan hölls 4 gudstjänster i Helsinki, 3 gudstjänster i Tallinn , 1 i Tartu och 8 gudstjänster i Oslo (därav 4 finska-ungerska ekumeniska gudstjänster) med sammanlagt 590 deltagande.

Västeuropa

Internationella kontakter hölls vidare genom: Evangeliska Ungdomskonferensen i Västeuropa, Luthersk-Evangeliska Ungerska Själavårdsorganisationen i Västeuropa (konf. i september 1997 Stuttgart), Reformerta Själavårdsorganisationen i Västeuropa, kyrkoenheten av Ungrarnas Världsförbund samt olika ungerska protestantiska församlingar i Tyskland, Schweiz, Österrike, England och Nederländerna.

Centraleuropa

Personliga kontakter hölls vidare med Ungerns, Transsylvaniens, Karpato-Ukrainas, Slovakiens, Vojvodinas och Kroatiens historiska protestantiska kyrkor och dess församlingar.

Församlingsblad, administration, telefonkontakt

Församlingsblad:

Under 1997 skickades församlingstidningen Új Kéve 5 gånger (därav 1 dubbelnummer) ut till ca 1780 adresser i Sverige, ca 170 adresser i Norden och ca 250 adresser i övriga länder.

Korrespondens:

Under året skickades ca 130 själavårdande och officiella brev (ansökningar, svarsbrev, redovisningar, protokoll, rapporter, m fl.) ut samt ca 950 extra invitationer till gudstjänster, konferenser o s v.

Ordföranden, sekreteraren, kassören, respektive församlingarnas ordförande skickade flera hundra flersidiga protokoll, invitationer etc ut.

Telefon:

Kontakter med medlemmar och kyrkorådsledamöter samt officiella personer och olika nämnder betyder flera hundra timmar telefonsamtal/år.

Registrerade medlemmar

31-12-1997 hade kyrkosamfundet 5407 registrerade medlemmar. I datorregistret fanns total 5754 registrerade personer. Församlingen fortsätter att kartlägga alla ungersktalande protestanter i landet, som uppskattas vara ca 9-10 000 i hela Sverige. Nya församlingar bildades under året i Kumla och Uppsala. Betjänade personer genom gudstjänster, bibelstudier, andakter, församlingsdagar, läger, familjebesök o s v överstiger avsevärt registrerade medlemmarnas antal.

Anställd personal                                                   Församlingarna har en enda anställd person: extra stiftsadjunkt bland ungerskspråkiga, Pál Molnár-Veress, anställd av Stockholms Stift.

Tjänstgöringsdagar, tjänsteresor

Prästen hade 281 tjänstgöringsdagar, därav 172 i Stockholms Stift och 109 utanför hemorten. Tjänsteresor omfattade ca 6994 mil med församlingsbilen, samt enstaka resor med tåg, båt och flyg.

Medverkande

År 1997 medverkande vid gudstjänster: pens.präst Zoltán Békássy /Lund/ (3), teologen Szánthó Júlia (4) och Magyari Gábor (14 tillf.).

Den valda kyrkostyrelsen

Rikskyrkorådet (13)

Består av ordförandena i lokala kyrkoråd, samt rikskamrern, hjälpombudsmannen och prästen, totalt 13 personer: Förutom prästen deltar alla frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten.

Zoltán Veress /ordf. i Stockholm/ ordförande, Katalin Pitlik Pálházi /ordf. i Malmö/ viceordförande, Zoltán Béldy /ordf. i Göteborg/ viceordförande, Ildikó Tóth /ordf. i Sölvesborg/ sekreterare; ledamöter: Kálmán Szücs /ordf. i Borås-Jönköping/, Dénes János Bodoni /ordf. i Halmstad/, Erzsébet Patai /ordf. i Helsingborg/, Dániel Mihályi /ordf. i Ljungby/, István Rehó /ordf. i Västerås/, Rózsika Álló /ordf. i Katrineholm/; rikskamrer Ernö Török /Stockholm/, hjälpombudsmannen Ádám Kovásznay /Göteborg/, prästen, e.stadj Pál Molnár-Veress /Stockholm/.

Sammanträden:

Förutom den reguljära årsmötet hölls ett extra årsmöte, och rikskyrkorådet sammanträdde 3 gånger på Tångagärde Församlingsgård.

Installationer

Under 1997 installerades som ny riksrevisorn Gyöngyvér Nilsson.

Lokala kyrkoråd (60 + 13)

Lokala kyrkoråd inkluderar ordförandena, rikskamrern, hjälpombudsmannen och prästen. Förutom prästen deltar alla frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten. De lokala kyrkoråden har (förutom de redan ovannämnda) följande ledamöter:

Stockholm: Sándor Feldötö, Ferenc Sántha, Gusztáv Endrédi, Tibor Magyar, Magdolna Muzsnáki-Mokos, Gábor Sebestyén, Gyula Simonffy, Csaga Szentkirályi, Júlia Koltay-Jönsson, Farkas Vánky och László Hegedüs; Malmö: Albert N. Békássy, Csaba Farkas, Piroska Németh, Teréz Pálházi, Lajos Tóth och Zsuzsanna Tóth; Halmstad: Gyula Bagoly, János Bíró, Tamás Huszák, Rozália Gajnok; Helsingborg: Zoltán Blénessy, Sándor Eichhardt, Ilona Szász, Árpád Vaszi och Zsolt Szász; Sölvesborg: Júlia Valaszkai, Tibor Bodor, Emil Dorián, Mária Molnár, János Szarka, Csaba Újvári, József Valaszkai, Ildikó Csongvai och Gergely Molnár; Ljungby: Gizella Maki, Pintyöke Olteanu, Anna Papp och János Szeredai; Göteborg: Ferenc Bán, Miklós Bálint, Zsófia Bán, Béla Jordáky, Edith László, József Somi och Ildikó Vájlok; Borås-Jönköping: András Farkas, László Kajtár, István Mátyás, Sándor Németh, Lujza Stoica och Zoltán Thurman; Västerås: István Béla Nagy, Emöke Auer, Károly Kolcza och Sándor Wida; Katrineholm: Gyöngyvér Tóth, Gabriella Klára Bartha, Margit Bödecs och Edit Heim.

Sammanträden:

Lokala kyrkorådssammanträden hölls regelbundet i Stockholm, Malmö, Göteborg, Helsingborg, Sölvesborg, Borås-Jönköping, Västerås, Ljungby, Katrineholm och Halmstad.

 

Andra frivilliga medarbetare

Förvaltare Deltar frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten: Jenö Fekete, Marika Szilveszter och György Kollarik i Eskilstuna, György Horváti och Noémi Enyedi i Oslo, Béla Tanító, Árpád Kovács, Gábriel Nagy och Kristóf Lukácsfy i Helsinki, samt Katalin Talur, István Bán, István Asszonyi och Judit Löhmus i Tallinn.

Kantorer, kyrkomusiker Deltar frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten: Ádám, Imre och Magdolna Mokos /Stockholm/, Anna Simon /Göteborg/, Ildikó Szabó /Ljungby/, Robert Storlind /Helsingborg/, Katalin Pitlik Pálházi och Albert Békássy /Malmö/, Ingela Dervalics /Uppsala/, Zoltán Békássy /Sölvesborg/, Katalin Oszaczky /Helsinki/. Några av de får delvis kostnadsersättning.

Tångagärde Stiftelsens Förvaltning Deltar frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten: Szabolcs Bihari /Jönköping/ ordförande, samt György Deák /Borås/, Harry Exner /Borås/, Lujza Stoica /Jönköping/ och Sándor Németh /Nässjö/. Tillsammans med flera dussin frivilliga medarbetare skötte förvaltningen församlingshemmets angelägenheter, organiserade församlingsdagar, konferenser, och olika sommarläger. Sammanträdde 2 gånger (en gång vid årsmötet).

Ungdomsledare UUF Deltar frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten: Anna Tompa /Jönköping/, Károly Kulich /Malmö/, Emöke Bihari och Indira Molnár-Veress /Stockholm/.

Förskole- och ungdomsledare Deltar frivilligt, obelönad i kyrkliga verksamheten: Enikö Blénessy /Helsingborg/, Mariann Nádler och Éva Fülöp /Göteborg/, Ildikó Tóth /Sölvesborg/, Zsuzsa Benczédi och Márta Vass /Ljungby/ och många andra.

Ekumeniska Kulturgruppens ledning Deltar frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten: Anikó Vánky ordförande, Ida Went sekreterare, samt Csaga Szentkirályi.

Äldregruppen Utsiktens ledning Deltar frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten: Emese Boros och Josefin Haljasmäe.

Frivilliga arbetsinsatser

Uppskattas 1997 till ca 6950 timmars arbete inom administration, gudstjänstliv, olika kultur- och gruppaktiviteter, konferenser och läger, fastighetsskötsel o s v.

 

 

Verksamhetsrapporten har sammanställts av e.stadj. Pál Molnár-Veress och har presenterats och godkänts vid Ungerska Protestantiska Samfundets årsmöte i

 

Tångagärde, den 28 mars 1998.

 

 

                                                                                Pál Molnár-Veress

                                                                                e.stiftsadjunkt