VERKSAMHETSRAPPORT 1996

 

Gudstjänster inom Sverige 121 / 18 ort (förra året 112 / 17 ort)

År 1996 hölls 121 gudstjänster, därav 38 nattvardsgudstjänster, 2 dopgudstjänster, 5 begravningsgudstjänster och 6 vigselgudstjänst).

Regelbundna gudstjänster hölls i våra organiserade församlingar i Stockholm (12 + 1 dopgtj + 1 vigsgtj + 2 begrgtj), Västerås (10), Katrineholm (5), Göteborg (10), Tångagärde (12 + 1 vigsgtj), Halmstad (6), Ljungby (11), Helsingborg (11), Malmö (11) och Sölvesborg (10 + 1 vigsgtj + 1 begrgtj);

Tillfälliga gudstjänster hölls i Eskilstuna (5 + 1 vigsgtj), Jönköping (4), Södertälje (1), Bromölla (1 begrgtj), Kristianstad (1 begrgtj), Finnspång (1 dopgtj), Forshaga (1 vigsgtj), Valla (1 vigsgtj)

Deltagande: 6334 (f.å. 6010) pers., därav 1327 (f.å. 1158) firade nattvard.

Bibelstudier och andakter

Regelbundna bibelstudier hölls i Malmö (19 gånger/147 deltagande), tillfälliga bibelstudier och andakter i Stockholm (Äldregruppen Utsikten) och Tångagärde (vid olika konferenser, församlingsdagar och läger) och vid olika familjebesök.

Deltagande: ca 600 (f.å. 645) pers.

Dop 7 (f.å. 19)

Under 1996 har följande dop förrättats: Rebecka Ambrus 96-04-14 /Tångagärde/, Dávid Horváth 96-05-18 /Ljungby/, Renata Nicole Partin 96-05-19 /Malmö/, Beatrice Csiszér 96-06-01 /Finspång/, Roland Cândea 96-06-01 /Finspång/, Erika Fodor 96-06-23 /Malmö/, Roland Balázs Máthé 96-07-07 /Stockholm/

Deltagande: 378 (f.å. 756) pers. (inräknade i gudstjänstsdeltagarnas antal).

Konfirmation 6 (f.å. 14) Konfirmandundervisning hölls fr o m december 1995 t o m maj 1996.

Ungdomskonferens med konfirmandläger hölls den 96-03-30 - 96-04-06 i Bischofsheim /Tyskland/ med 5 konfirmander + 8 andra deltagare från Sverige.

Konfirmation hölls den 96-05-26 i Trågared-kapell /Tångagärde Församlingsgård/ med 6 konfirmander: Enikö Csíki /Vetlanda/, Annamária Fekete /Eskilstuna/, Áron Kelemen /Lagan/Ljungby/, Eszter Láposi /Växjö/, Gáspár Kiss /Stockholm/, Réka Simon-Bálint /Hyltebruk).

Vigsel 6 (f.å. 2)

Judith Nemes & Viktor Muraszombathi 96-07-05 /Valla/Katrineholm/, Phoebe-Andrea Ajtony & Levente Csongvai 96-08-17 /Sölvesborg/, Emöke Balázs & Szabolcs Bihari 96-08-31 /Trogared/Tångagärde/, Andrea Varga & Tibor Nagy 96-09-07 /Eskilstuna/, Krisztian Vanek & Miklós Lipcsey 96-11-23 /Forshaga -välsign./, Anikó Szakács & Péter Sipos 96-12-28 /Stockholm/.

Deltagande: 384 (f.å. 149) pers. (inräknade i gudstjänstsdeltagarnas antal).

Jordfästning 5 (f.å. 5)

Péter Csapó 96-02-23 /Kristianstad/, Tibor Lencse 96-05-10 /Stockholm/ Imre-József Tóth 96-06-27 /Sölvesborg/, István-Ferenc Rajz 96-08-19 /Stockholm/, Ilona Kövesdi 96-10-21 /Bromölla/.

Deltagande 370 (f.å. 243) pers. (inräknade i gudstjänstsdeltagarnas antal).

Sjuk-, familj- och flyktingbesök 184 (f.å. 189)

11 sjukhusbesök, 167 familjbesök och 6 flyktingfamiljbesök.

Uppsökta pers.: ca 885 (f.å. 890)

Församlingsdagar

Den 1-3 mars hölls församlingsdagar i Stockholm med Bibel-utställning och litterär programm med skådespelerskan Irma Erdös deltagande. Pingsthelgens församlingsdagar hölls den 24-26 maj, höstens församlingsdagar hölls den 15-17 november 1996. Förutom dessa hölls Borås-Jönköping-Sölvesborgs och Borås-Jönköping-Göteborg-Halmstads församlingsträff på Tångagärde Församlingsgård (det sista den 1-2 november 1996). Vid dessa dagar hölls flera uppskattade föredrag, utställningar, musikala och litterära programm m m.

Deltagande: 415 (f.å. 196) pers. (i 8 dagar).

Ekumeniska Kulturgruppen

Ekumeniska Kulturgruppen hade aktivitet varje månad i Stockholm. Den 29 juni - 6 juli hölls på Tångagärde Församlingsgård det 9-e sommarlägret till Ekumeniska Kulturgruppen med deltagare från bl a Sverige, Norge, Danmark, Estland, Ungern, Rumänien m fl. Vid läger hölls gudstjänster och dagliga andakter.

Deltagande: 256 (f.å. 240) pers. (i 8 dagar).

Äldregruppen Utsikten

Under 1996 samlades 18 gånger Stockholmförsamlingens äldregrupp i Betlehemkyrkans Café Utsikten och Roseniussalen. Programmet inkluderade bibelstudier, psalmläsning, olika föredrag, videofilmer m fl.

Deltagande: 343 (f.å. 275) pers..

Ungerska Ungdomsföreningen (UUF - SOMIT)

Delvis kyrkligt aktivitet: UUF-s medlemmar hade regelbundna sammankomster med program i Stockholm, Kristianstad och Göteborg, och tillfälliga sammankomster i Malmö, Uppsala, Jönköping, Borås, Ljungby och Sölvesborg.

Dessutom hölls 3 läger på Tångagärde församlingsgård, därav en 8-dagars internationellt läger med deltagande från Sverige, Estland, Ungern, Slovakien, Ukraina, Rumänien och Rest-Yugoslavien. Vid läger hölls gudstjänster och dagliga andakter.

Deltagande i lägren: 1154 (f.å. 1103) pers. (79 inräknade i gudstjänstsdeltagarnas antal)

Förskoleaktivitet

Varje gång när gudstjänster hölls i Helsingborg, fungerar söndagsskolan. Delvis kyrkligt aktivitet: Barn mellan 2-8 år samlades (t o m augusti) varje vecka i församlingslokaler i Göteborg och fick religionundervisning, läste och lekte under kompetent ledning.

Deltagande: 490 (f.å. 425) barn sammantaget.

Sverigekontakter

Kontakter hölls med Svenska Kyrkans Stockholms Stift, flera prästerliga och personliga kontakter med olika kyrkoherdar, EFS-präster, Franska Reformerta Kyrkan, Sveriges Kristna Råd (SKR), Samarbetsnämnden för Statsbidrag till Trossamfund (SST) m fl.

I Halmstad 1 svensk-ungersk ekumenisk gudstjänst med ca 90 deltagande.

Internationella kontakter

Norden och Baltikum

På Helsingfors Allpila- respektive Tallinns Domkyrka- och Oslos Uranienborg-församlingens ungersktalande medlemmarnas inbjudan hölls 3 gudstjänster i Helsinki, 3 gudstjänster i Tallinn och 5 gudstjänster i Oslo med sammanlagt 437 (f.å. 445) deltagande (därav 3 finsk-ung. ekum.)

Västeuropa

Internationella kontakter hölls vidare genom: Evangeliska Ungdomskonferensen i Västeuropa, Luthersk-Evangeliska Ungerska Själavårdsorganisationen i Västeuropa, Reformerta Själavårdsorganisationen i Västeuropa, kyrkoenheten av Ungrarnas Världsförbund samt olika ungerska protestantiska församlingar i Tyskland, Schweiz, Österrike, England och Nederländerna.

Luthersk-Evangeliska Ungerska Själavårdsorganisationen i Västeuropa höll sitt årsmöte i Sverige i Tångagärde Församlingsgård den 27 april - 1 maj 1996 med deltagare från Sverige, Norge, England Tyskland och Schweiz.

Centraleuropa

Kontakter hölls vidare med Ungerns, Transsylvaniens och Slovakiens historiska protestantiska kyrkor och dess församlingar.

Med en delegation (20 pers. från Sverige) deltog vi vid III-e Ungerska Reformerta Världskonferensen i Nagyvárad (Oradea), Kolozsvár (Cluj), Marosvásárhely (Tirgu-Mures) och Sepsiszentgyörgy (Sfintu-Gheorghe) mellan 2-15 augusti 1996.

Församlingsblad, administration, telefonkontakt

Församlingsblad:

Under 1996 skickades församlingstidningen Új Kéve 6 gånger ut till ca 1750 adresser i Sverige, ca 100 adresser i Norden och ca 120 adresser i övriga länder.

Korrespondens:

Under året skickades 147 (f.å. ca 120) själavårdande och officiella brev (ansökningar, svarsbrev, redovisningar, protokoll, rapporter, m fl.) ut samt ca 600 extra invitationer till gudstjänster, konferenser o s v.

Ordföranden, sekreteraren, kassören, respektive församlingarnas ordförande skickade flera hundra flersidiga protokoll, invitationer etc ut.

Telefon:

Kontakter med medlemmar och kyrkorådsledamöter samt officiella personer och olika nämnder betyder flera hundra timmar telefonsamtal/år.

Registrerade medlemmar

31-12-1996 hade kyrkosamfundet 5416 (år 1995: 5374, år 1994: 5227 registrerade medlemmar. I datorregistret fanns total 5798 registrerade personer. Församlingen fortsätter att kartlägga alla ungersktalande protestanter i landet, som uppskattas vara ca 9-10 000 i hela Sverige.

Betjänade personer genom gudstjänster, bibelstudier, andakter, församlingsdagar, läger, familjebesök o s v överstiger avsevärt registrerade medlemmarnas antal.

Anställd personal (1)

Extra stiftsadjunkt bland ungerskspråkiga, Pál Molnár-Veress, anställd av Stockholms Stift.

Tjänstgöringsdagar, tjänsteresor

Prästen hade 282 tjänstgöringsdagar, därav 169 (f.å. 175) i Stockholms Stift och 113 (f.å. 106) utanför hemorten. Tjänsteresor omfattade ca 6383 (f.å. 6840) mil med församlingsbilen, samt enstaka resor med tåg, båt och flyg.

Medverkande (4)

År 1996 medverkande vid gudstjänster var pens.präst Zoltán Békássy /Lund/ (5), Teol.Dr.György Pósfay /Genève/ (1), prästen István Gémes /Stuttgart/ (3), teologer Péter Tanító och Viktória Tusai /Komarno/Slovakien/ (15 tillf.).

Den valda kyrkostyrelsen

Rikskyrkorådet (13)

Består av ordförandena i lokala kyrkoråd, samt rikskamrern, hjälpombudsmannen och prästen, totalt 13 personer: Förutom prästen deltar alla frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten.

Zoltán Veress /ordf. i Stockholm/ ordförande, Katalin Pitlik Pálházi /ordf. i Malmö/ viceordförande, Zoltán Béldy /ordf. i Göteborg/ viceordförande, Ildikó Tóth /ordf. i Sölvesborg/ sekreterare; ledamöter: Kálmán Szücs /ordf. i Borås-Jönköping/, Dénes János Bodoni /ordf. i Halmstad/, Erzsébet Patai /ordf. i Helsingborg/, Dániel Mihályi /ordf. i Ljungby/, István Rehó /ordf. i Västerås/, Rózsika Álló /ordf. i Katrineholm/; rikskamrer Ernö Török /Stockholm/, hjälpombudsmannen Ádám Kovásznay /Göteborg/, prästen, e.stadj Pál Molnár-Veress /Stockholm/.

Sammanträden:

Årsmöte hölls den 2 mars 1996 på Ungerska Huset i Stockholm.

Rikskyrkorådet sammanträdde den 25 maj och 16 november 1996 på Tångagärde Församlingsgård.

Installationer

Under 1996 installerades som ny ledamot i Rikskyrkorådet Kálmán Szücs, ordförande i Borås-Jönköping församlingen.

Riksrevisorer (2)

Margit Hutter /Göteborg/ och Rudolf Udvardy /Stockholm/. Deltar frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten.

Lokala kyrkoråd (60 + 13)

Lokala kyrkoråd inkluderar ordförandena, rikskamrern, hjälpombudsmannen och prästen. Förutom prästen deltar alla frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten. De lokala kyrkoråden har (förutom de redan ovannämnda) följande ledamöter:

Stockholm: Sándor Feldötö, Ferenc Sántha, Gusztáv Endrédi, Tibor Magyar, Magdolna Muzsnáki-Mokos, Gábor Sebestyén, Gyula Simonffy, Csaga Szentkirályi, Júlia Koltay-Jönsson, Farkas Vánky och László Hegedüs; Malmö: Albert N. Békássy, Csaba Farkas, Piroska Németh, Teréz Pálházi, Lajos Tóth och Zsuzsanna Tóth; Halmstad: Gyula Bagoly, János Bíró, Tamás Huszák, Rozália Gajnok; Helsingborg: Zoltán Blénessy, Sándor Eichhardt, Ilona Szász, Árpád Vaszi och Zsolt Szász; Sölvesborg: Júlia Valaszkai, Tibor Bodor, Emil Dorián, Mária Molnár, János Szarka, Csaba Újvári, József Valaszkai, Ildikó Csongvai och Gergely Molnár; Ljungby: Gizella Maki, Pintyöke Olteanu, Anna Papp och János Szeredai; Göteborg: Ferenc Bán, Miklós Bálint, Zsófia Bán, Béla Jordáky, Edith László, József Somi och Ildikó Vájlok; Borås-Jönköping: András Farkas, László Kajtár, István Mátyás, Sándor Németh, Lujza Stoica och Zoltán Thurman; Västerås: István Béla Nagy, Emöke Auer, Károly Kolcza och Sándor Wida; Katrineholm: Gyöngyvér Tóth, Gabriella Klára Bartha, Margit Bödecs och Edit Heim.

Sammanträden:

Lokala kyrkorådssammanträden hölls regelbundet (4 gånger) i Stockholm, Malmö, Göteborg, Helsingborg, Sölvesborg, Borås-Jönköping, Västerås, Ljungby, Katrineholm och (2 gånger) i Halmstad.

Upphörande av tillförordnandet: Under 1996 upphörde tillförordnandet till Dénes János Bodoni som ordförande i Borås-Jönköping församlingen p g a att han har flyttat till Halmstad och valdes som ordförande i Halmstad församlingen. P g a tillfälligt flyttning till Brasilien upphörde tillförordnandet till Géza Fülöp som ledamot i Göteborgs församlingen.

Val och installationer:

1996-05-11 grundades Halmstad-församlingen, den tionde församlingen inom det Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige. Som ordförande valdes Dénes János Bodoni, som ledamöter i lokala kyrkoråd valdes Gyula Bagoly, János Bíró, Tamás Huszák och Rozália Gajnok. Kyrkorådet installerades den 24 augusti 1996. Den 22 september installerades som ny ledamot i Göteborgs församlingen Ildikó Vájlok. Den 20 oktober 1996 tillsattes till ny ordförande i Borås-Jönköpings församlingen Kálmán Szûcs och installerades den 24 november 1996.

Andra frivilliga medarbetare

Förvaltare (4) Deltar frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten. György Kollarik i Eskilstuna, György Horváti i Oslo, Kristóf Lukácsfy i Helsinki och Katalin Talur i Tallinn.

Kantorer, kyrkomusiker (7) Deltar frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten: Ádám Mokos och Magdolna Muzsnáky-Mokos /Stockholm/, Anna Simon /Göteborg/, Ildikó Szabó /Ljungby/, Robert Storlind /Helsingborg/Katalin Pitlik Pálházi och Albert N. Békássy /Malmö/. Några av de får delvis kostnadsersättning.

Tångagärde Stiftelsens Förvaltning (5) Deltar frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten: Szabolcs Bihari /Jönköping/ ordförande, samt György Deák /Borås/, Harry Exner /Borås/ och de redan nämnda Lujza Stoica /Jönköping/ och Sándor Németh /Nässjö/. Tillsammans med flera dussin frivilliga medarbetare skötte förvaltningen församlingshemmets angelägenheter, organiserade församlingsdagar, konferenser, och olika sommarläger. Sammanträdde 1 gång vid årsmötet.

Ungdomsledare UUF (3) Deltar frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten: Anna Tompa /Jönköping/, Károly Kulik /Malmö/ och Indira Molnár-Veress /Stockholm/.

Förskoleledare (2) Deltar frivilligt, obelönad i kyrkliga verksamheten: Enikö Blénessy /Helsingborg/, Mariann Nádler /Göteborg/.

Ekumeniska Kulturgruppens ledning (2) Deltar frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten: Anikó Vánky /Stockholm/ ordförande och Ida Went /Stockholm/ sekreterare.

Äldregruppen Utsiktens ledning (2) Deltar frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten: Josefin Haljasmäe och Emese Boros.

Frivilliga arbetsinsatser

Uppskattas 1996 till ca 8200 timmars arbete inom administration, gudstjänstliv, olika gruppaktiviteter, konferenser och läger, fastighetsskötsel o s v.

Verksamhetsrapporten har sammanställts av e.stadj. Pál Molnár-Veress och har presenterats och godkänts vid Ungerska Protestantiska Samfundets årsmöte i

 

Tångagärde, den 15 februari 1997.

                                                                                Pál Molnár-Veress
                                                                                e.stiftsadjunkt