VERKSAMHETSRAPPORT 1995

 

 

Gudstjänster inom Sverige (112 / 17 ort)

År 1995 hölls 114 gudstjänster, därav 36 nattvardsgudstjänster, 2 dopgudstjänster, 3 begravningsgudstjänster och 1 vigselgudstjänst).

Regelbundna gudstjänster hölls i våra organiserade församlingar i Stockholm (13), Västerås (13), Katrineholm (5), Göteborg (10 + 1 begravningsgudstjänst), Tångagärde (11 + 2 dopgudstjänst), Ljungby (10), Helsingborg (11), Malmö (10) och Sölvesborg (11);

Tillfälliga gudstjänster hölls i Eskilstuna (4 + 1 svenskt-ungerskt ekumeniskt gudstjänst), Jönköping (3), Halmstad (2), Strömsnäsbruk (1), Bromölla (1 begravningsgudstjänst), Mölndal (1 begravningsgudstjänst), Kvarntorp (1 vid scoutlägret), Tutaryd (1 vigselgudstjänst).

Deltagande: 6010 pers., därav 1158 firade nattvard.

Bibelstudier och andakter (51)

Regelbundna bibelstudier hölls i Malmö (19), Helsingborg (8) och Sölvesborg (8), andakter i Stockholm och Tångagärde (16) och vid olika familjebesök.

Deltagande: 645 pers..

Dop (19)

Under 1995 har följande dop förrättats: Regina Andrássy 95-02-19 /Göteborg/, Angéla Beáta Farkas 95-03-04 /Västerås/, Szilvia Péterffy 95-03-12 /Sölvesborg/, Erika Fekete 95-04-01 /Eskilstuna/, Krisztián Ács 95-04-22 /Tångagärde/, Anna Herszényi 95-05-19 /Tångagärde/, Anna Nagy 05-06-02 /Tångagärde/, Christian Dávid Spas 95-06-11 /Stockholm/, Ágnes Papp 95-06-24 /Ljungby/, Róbert Szöcs 95-09-17 /Tångagärde/, Andrea Bagoly 95-11-12 /Halmstad/, Tamás Bagoly 95-11-12 /Halmstad/, Erik Vazul Demeter 95-11-12 /Halmstad/, Krisztina Demeter 95-11-12 /Halmstad/, Henrietta Huszák 95-11-12 /Halmstad/, Roland Huszák 95-11-12 /Halmstad/, Tamás László Huszák 95-11-12 /Halmstad/, Hanna Smedenholm 95-12-17 /Göteborg/ och Norbert Kevin Zimányi 95-12-23 /Sölvesborg/.

Deltagande: 756 pers. (inräknade i gudstjänstsdeltagarnas antal).

Konfirmation (14) Konfirmandundervisning     hölls fr o m november 1994 t o m maj 1995 i Stockholm och Ljungby, respektive Bad Orb och Tångagärde.

Ungdomskonferens med konfirmand-läger hölls den 95-04-08 - 95-04-15 i Bad Orb /Tyskland/ med 24 deltagare från Sverige.

1 gudstjänst med 87 deltagande.

Konfirmation hölls den 95-05-28 i Trågared-kapell /Tångagärde Församlingsgård/ med 14 konfirmander: Júlia Borzási /Staffanstorp/, Levente Csatári /Växjö/ Zoltán Csatári /Växjö/, Enikö Horváth /Hyltebruk/, Gellért Keresztes /Eskilstuna/, Réka Keresztes /Eskilstuna/Enikö Király /Ljungby/, Erzsébet Király /Ljungby/, Levente Mihályi /Ljungby/, Márk Molnár-Veress /Stockholm/, Attila Nagy /Stockholm/, Orsolya Samu-Szücs /Borås/, Ágnes Tompa /Jönköping/, Orsolya Tompa /Jönköping/.

Vigsel (2)

Ernö Szász & Rozália Blénessy 95-05-13 /Tutaryd, Ljungby/ och Hermann Svoren & Kinga Horváti 95-09-30 /Haslum, Oslo/.

Deltagande: 149 pers. (inräknade i gudstjänstsdeltagarnas antal).

Jordfästning (5)

Zoltán Szilágyi 95-01-30 /Bromölla/, Katalin Eöri Orondy 95-01-30 /Bromölla/, Piroska Cucu 95-02-03 /Mölndal/, Sándor Boross 95-08-16 /Göteborg/ och Mária Gábris 95-12-14 /Västerås/.

Deltagande 243 pers. (inräknade i gudstjänstsdeltagarnas antal).

Sjuk-, familj- och flyktingbesök (189)

9 sjukhusbesök, 161 familjbesök och 19 flyktingfamiljbesök.

Uppsökta pers.: ca 890

Församlingsdagar

Pingsthelgens församlingsdagar hölls den 25-28 maj, höstens församlingsdagar hölls den 20-22 oktober 1995 på Tångagärde Församlingsgård.

Deltagande: 196 pers. (i 5 dagar).

Ekumeniska Kulturgruppen

Ekumeniska Kulturgruppen hade aktivitet varje månad i Stockholm. Den 30 juni - 8 juli hölls på Tångagärde Församlingsgård det 8-e sommarlägret till Ekumeniska Kulturgruppen med deltagare från bl a Sverige, Norge, Danmark, Estland, Ungern m fl. Vid läger hölls gudstjänster och dagliga andakter.

Deltagande: 240 pers. (i 8 dagar).

Äldregruppen Utsikten

Stockholmförsamlingens äldregrupp samlas varannan vecka i Café Utsikten /vid Betlehemkyrkan/. Programmet inkluderar bibelstudier, psalmläsning, olika föredrag, videofilmer m fl.

Deltagande: 275 pers..

Ungerska Ungdomsföreningen (UUF - SOMIT)

Delvis kyrkligt aktivitet: UUF-s medlemmar hade regelbundna sammankomster med program i Stockholm, Kristianstad och Göteborg, och tillfälliga sammankomster i Malmö, Jönköping, Borås, Ljungby och Sölvesborg.

Dessutom hölls 4 läger på Tångagärde församlingsgård, därav en 9-dagars internationellt läger med deltagande från Sverige, Estland, Ungern, Slovakien, Ukraina, Rumänien och Rest-Yugoslavien. Vid läger hölls gudstjänster och dagliga andakter.

Deltagande i lägren: 1103 pers. (82 inräknade i gudstjänstsdeltagarnas antal)

Förskoleaktivitet

Varje gång när gudstjänster hölls i Helsingborg, fungerar söndagsskolan. Delvis kyrkligt aktivitet: Barn mellan 2-8 år samlades varje vecka i församlingslokaler i Göteborg och fick religionundervisning, läste och lekte under kompetent ledning.

Deltagande: 425 barn sammantaget.

Sverigekontakter

Direkta kontakter med Svenska Kyrkans Stockholms Stift, Sveriges Kristna Råd (SKR), Svenska Missionsförbundet (samtalsdag), Samarbetsnämnden för Statsbidrag till Trossamfund (SST).

Många prästerliga och personliga kontakter med olika församlingars kyrkoherdar. I Stockholm, Eskilstuna, Sölvesborg och Strömsnäsbruk

4 svensk-ungerska ekumeniska gudstjänster med 404 deltagande.

Internationella kontakter

Norden och Baltikum

På inbjudan av Finska Kyrkans Utrikesnämnd deltog jag den 9 februari på Brödraförsamlingarnas Konferens i Helsingfors. På Helsingfors Allpila- respektive Tallinns S:t Johannes-församlingens inbjudan hölls

5 gudstjänster med 314 deltagande (därav 1 estnisk-ung. ekum.)

131 personer deltog vid 4 gudstjänster + 1 vigsel i Oslo.

Västeuropa

Internationella kontakter hölls vidare genom: Evangeliska Ungdomskonferensen i Västeuropa, Luthersk-Evangeliska Ungerska Själavårdsorganisationen i Västeuropa, Reformerta Själavårdsorganisationen i Västeuropa och Ungrarnas Världsförbund.

Centraleuropa

Kontakter hölls med Ungerns, Transsylvaniens, Slovakiens och Vojvodinas historiska protestantiska (luthersk-evangeliska, reformerta och unitariska) kyrkor, samt med olika protestantiska församlingar i Tyskland, Schweiz, Österrike, England och Nederländerna.

Under semesterresan besökte jag i Ungern det luthersk-evangeliska stiftet, den reformerta biskopen Lóránt Hegedüs, Reformerta Teologiska Institutet, den luthersk-evangeliska och reformerta kyrkotidningens redaktion samt Duna-TVs kyrkliga redaktion i Budapest. I Transsylvanien besökte jag den luthersk-evangeliska biskopen Árpád Mózes i Kolozsvár /Cluj/, det reformerta stiftet i Nagyvárad /Oradea/ och Kolozsvár /Cluj/, flera luthersk-evangeliska och reformerta präster i Nagyvárad /Oradea/, Kolozsvár /Cluj/, Nagyenyed /Aiud/, Marosvásárhely /Tirgu-Mures/, Sáromberke /Dumbravioara/, Kézdivásárhely /Tirgu-Secuiesc/, Kommandó /Comandau/, Bodola /Budila/; Protestantiska Teologiska Institutet i Kolozsvár /Cluj/, Internationella Kristna Ungdomscentrum i Illyefalva /Ilieni/, Hemmet för föräldralösa barn i Oltszem /Olteni/, Församlingshemmet “Hoppets Hus” i Brassó /Brasov/.

Församlingsblad, administration, telefonkontakt

Församlingsblad:

Under 1995 skickades församlingstidningen Új Kéve 6 gånger ut till ca 1600 adresser i Sverige, ca 100 adresser i Norden och ca 90 adresser i övriga länder.

Korrespondens:

Under året skickades ca 120 själavårdande och officiella brev (ansökningar, svarsbrev, redovisningar, protokoll, rapporter, m fl.) ut samt ca 1200 extra invitationer till gudstjänster, konferenser o s v.

Ordföranden, sekreteraren, kassören, respektive församlingarnas ordförande skickade flera hundra flersidiga protokoll, invitationer etc ut.

Telefon:

Kontakter med medlemmar och kyrkorådsledamöter samt officiella personer och olika nämnder betyder flera hundra timmar telefonsamtal/år.

Registrerade medlemmar

31-12-1995 hade kyrkosamfundet 5227 registrerade medlemmar. Församlingen fortsätter att kartlägga alla ungersktalande protestanter i landet, som uppskattas vara ca 9-10 000 i hela Sverige.

Betjänade personer genom gudstjänster, bibelstudier, andakter, församlingsdagar, läger, familjebesök o s v överstiger avsevärt registrerade medlemmarnas antal.

Anställd personal (1)

Extra stiftsadjunkt bland ungerskspråkiga, Pál Molnár-Veress, anställd av Stockholms Stift.

Tjänstgöringsdagar, tjänsteresor

Prästen hade 281 tjänstgöringsdagar, därav 175 i Stockholms Stift och 106 utanför hemorten. Tjänsteresor omfattade ca 6840 mil med församlingsbilen, ca 280 mil med hyrbil, samt enstaka resor med tåg och flyg.

Medverkande (4)

År 1995 hölls en gudstjänst av Sándor Szigethy, medverkande vid gudstjänster var pens.präst Zoltán Békássy /Lund/ (6), prästen József Kászoni /Budapest/ (2) och teologen Botond Koppándi /Kolozsvár/Cluj/ (2).

Den valda kyrkostyrelsen

Rikskyrkorådet (11)

Består av ordförandena i lokala kyrkoråd, samt rikskamrern och prästen, totalt 11 personer: Förutom prästen deltar alla frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten.

Zoltán Veress /ordf. i Stockholm/ ordförande, Katalin Pitlik Pálházi /ordf. i Malmö/ viceordförande, Zoltán Béldy /ordf. i Göteborg/ viceordförande, Ildikó Tóth /ordf. i Sölvesborg/ sekreterare; ledamöter: Dénes János Bodoni /ordf. i Borås-Jönköping/, Erzsébet Patai /ordf. i Helsingborg/, Dániel Mihályi /ordf. i Ljungby/, István Rehó /ordf. i Västerås/, Rózsika Álló /ordf. i Katrineholm/; rikskamrer Ernö Török /Stockholm/hjälpombudsmannen Ádám Kovásznay /Göteborg/, prästen, e.stadj Pál Molnár-Veress /Stockholm/.

Sammanträden:

Rikskyrkorådet sammanträdde den 24-26 februari 1995 i Malmö.

Årsmöte hölls den 27 maj 1995 på Tångagärde Församlingsgård.

Rikskyrkorådet sammanträdde på extramöte den 21 oktober 1995 på Tångagärde Församlingsgård.

Installationer

1995-05-27 installerades Ernö Török /Stockholm/ som ny rikskamrer, och Rudolf Udvardy som riksrevisor.

Riksrevisorer (2)

Margit Hutter /Göteborg/ och Rudolf Udvardy /Stockholm/. Deltar frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten.

Lokala kyrkoråd (55 + 12)

Lokala kyrkoråd inkluderar ordförandena, rikskamrern, hjälpombudsmannen och prästen. Förutom prästen deltar alla frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten. De lokala kyrkoråden har (förutom de redan ovannämnda) följande ledamöter:

Stockholm: Sándor Feldötö, Ferenc Sántha, Gusztáv Endrédi, Tibor Magyar, Magdolna Muzsnáki-Mokos, Gábor Sebestyén, Gyula Simonffy, Csaga Szentkirályi, Júlia Koltay-Jönsson, Farkas Vánky och László Hegedüs; Malmö: Albert N. Békássy, Csaba Farkas, Piroska Németh, Teréz Pálházi, Lajos Tóth och Zsuzsanna Tóth; Helsingborg: Zoltán Blénessy, Sándor Eichhardt, Ilona Szász, Árpád Vaszi och Zsolt Szász; Sölvesborg: Júlia Valaszkai, Tibor Bodor, Emil Dorián, Mária Molnár, János Szarka, Csaba Újvári, József Valaszkai, Ildikó Csongvai och Gergely Molnár; Ljungby: Gizella Maki, Pintyöke Olteanu, Anna Papp och János Szeredai; Göteborg: Ferenc Bán, Miklós Bálint, Zsófia Bán, Géza Fülöp, Béla Jordáky, Edith László och József Somi; Borås-Jönköping: András Farkas, László Kajtár, István Mátyás, Sándor Németh, Lujza Stoica och Zoltán Thurman; Västerås: István Béla Nagy, Emöke Auer, Károly Kolcza och Sándor Wida; Katrineholm: Gyöngyvér Tóth, Gabriella Klára Bartha, Margit Bödecs och Edit Heim.

Sammanträden:

Lokala kyrkorådssammanträden hölls regelbundet (varannan månad) i Stockholm, Malmö, Göteborg, Helsingborg, Sölvesborg, Borås-Jönköping, Västerås, Ljungby och Katrineholm.

Upphörande av tillförordnandet: Under 1995 upphörde till-förordnanden till: Zsuzsanna Géber /Stockholm/, Mária och Tamás Mayer /Västerås/ p.g.a. att de har flyttat till Ungern och Erzsébet Kalina /Stockholm/ som temporärt har flyttat till Ungern. János Balázs /Sölvesborg/ har flyttat till Svenljunga. Lajos Salánky-Ludmann avgår av åldersskäl (77 år). Ildikó Dézsy /Borås/, Imre Patai /Helsingborg/ och Eugen Storlind /Helsingborg/ önskar inte delta i Ungerska Protestantiska Samfundets aktivitet.

Val och installationer: Den 7 oktober 1995 valdes och installerades följande till lokala kyrkorådsledamöter i Katrineholms församling: Rózsika Álló (ordförande), Gyöngyvér Tóth, Gabriella Klára Bartha, Margit Bödecs och Edit Heim.

Den 17 december 1995 valdes till ny ordförande i Helsingborgs församling Erzsébet Patai och installerades den 30 december 1995.

Andra frivilliga medarbetare

Förvaltare (3) Deltar frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten. György Kollarik i Eskilstuna, György Horváti i Oslo och Dénes János Bodoni i Halmstad har ombetts förvalta församlingsverksamheten.

Kantorer, kyrkomusiker (7) Deltar frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten: Ádám Mokos och Magdolna Muzsnáky-Mokos /Stockholm/, Anna Simon /Göteborg/, Ildikó Szabó /Ljungby/, Robert Storlind /Helsingborg/Katalin Pitlik Pálházi och Albert N. Békássy /Malmö/. Några av de får delvis kostnadsersättning.

Tångagärde Stiftelsens Förvaltning (5) Deltar frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten: Szabolcs Bihari /Jönköping/ ordförande, samt György Deák /Borås/, Harry Exner /Borås/ och de redan nämnda Lujza Stoica /Jönköping/ och Sándor Németh /Nässjö/. Tillsammans med flera dussin frivilliga medarbetare skötte förvaltningen församlingshemmets angelägenheter, organiserade församlingsdagar, konferenser, och olika sommarläger. Sammanträdde 1 gång vid årsmötet.

Ungdomsledare UUF (3) Deltar frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten: Anna Tompa /Jönköping/, Károly Kulik /Malmö/ och Indira Molnár-Veress /Stockholm/.

Förskoleledare (2) Deltar frivilligt, obelönad i kyrkliga verksamheten: Enikö Blénessy /Helsingborg/, Mariann Nádler /Göteborg/.

Ekumeniska Kulturgruppens ledning (2) Deltar frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten: Anikó Vánky /Stockholm/ ordförande och Ida Went /Stockholm/ sekreterare.

Äldregruppen Utsiktens ledning (2) Deltar frivilligt, oavlönat i den kyrkliga verksamheten: Josefin Haljasmäe och Emese Boros.

Frivilliga arbetsinsatser

Uppskattas 1995 till ca 8500 timmars arbete inom administration, gudstjänstliv, olika gruppaktiviteter, konferenser och läger, fastighetsskötsel o s v.

 

Verksamhetsrapporten har sammanställts av e.stadj. Pál Molnár-Veress och har presenterats och godkänts vid Ungerska Protestantiska Samfundets årsmöte i

 

Stockholm, den 2 mars 1996.

                                                                                Pál Molnár-Veress
                                                                                e.stiftsadjunkt