AZ 1995. ÉVI LELKÉSZI JELENTÉS KIVONATA A KÉVE SZÁMÁRA

 

 

Nem csodálkozom és nem bosszankodom olyan kijelentéseken, melyek szerint „lelkészünket a havi egy istentiszteleten kívül nem látjuk, — amit végez, az nem lelkigondozás”, vagy „nem tudjuk, hogy miután vasárnap elvégezte szolgálatát, mit csinál a hét további napjain”.

Belátom, hogy egy kívülálló számára a lelkészi munka amolyan laza időtöltésnek tűnhet. Hangsúlyozom: a kívülálló számára! Aki egy kicsit is veszi a fáradságot és nem csak beletekint egy évi jelentésbe, hanem hajlandó végiggondolni azt, hogy az adatok és számok mögött mekkora erőfeszítés, küszködés, az energiának mily végsőkig feszített kihasználása húzódik meg, az talán megsejt valamit abból, miben áll egy egyházi közösségben végzett szolgálat, s hogy azon belül mit tesz egy lelkész, különösen egy országnyi szórványban élő gyülekezet lelkésze, s mit tesznek az egyház tisztségviselői, a leggyakrabban névtelenek, akiknek hűsége és odaadása nélkül nem lenne egyházi élet.

Azok számára, akik tisztséget vállaltak az egyházi munkában, s megbízatásuknak hivatástudattal tesznek eleget, nem titok az, ami egyházunkban „belülről” történik. Legtöbb hívünknek viszont erre nem adatik lehetősége, s így — talán joggal — úgy érezhetik, hogy kívülállókká váltak vagy válnak. Ezért tartjuk szükségszerűnek, hogy a mintegy hat oldalnyi — igen sűrített és kizárólag csak adatokból álló — lelkészi jelentésből legalább kivonatosan közzétegyünk néhány olyan adatot, mely szolgálatunkat jellemzi, s mely a jobb megértést, végső fokon egymás megbecsülését eredményezheti.

 

ISTENTISZTELETEK SVÉDORSZÁGBAN (112 alkalommal, 6010 résztvevővel, 1158 úrvacsorázóval): BROMÖLLA (1) temetés, ESKILSTUNA (4) +1 ökumenikus, GÖTEBORG (10) +1 temetés, HALMSTAD (1) + 1 keresztelés, HELSINGBORG (11), JÖNKÖPING (2) + 1 prot.-r.kat. ökum., KATRINEHOLM (5), KVARNTORP (1) kiscserkészeknek, LJUNGBY (10), MALMÖ (10), MÖLNDAL (1) temetés, SÖLVESBORG (10) + 1 ökumenikus, STOCKHOLM (12) + 1 ökumenikus, STRÖMSNÄSBRUK (1) ökumenikus, TÅNGAGÄRDE (11) + 2 keresztelés, TUTARYD (1) esketés, VÄSTERÅS (12) + 1 temetés.

BIBLIAÓRÁK és ÁHÍTATOK (51 alkalommal, 645 résztvevővel): Rendszeres bibliaórák MALMÖ (19), HELSINGBORG (8), SÖLVESBORG (8). Alkalmi áhítatok TÖBB HELYSÉGBEN (16).

KERESZTELŐK (13 alkalommal 19 megkeresztelt):

Andrássy Regina (febr. 19. Göteborg), Farkas Angéla Beáta (márc. 4. Västerås), Péterffy Szilvia (márc. 12. Sölvesborg), Fekete Erika Ágnes (ápr. 1. Eskilstuna), Ács Krisztián (ápr. 22. Tångagärde), Herszényi Anna (máj. 19. Tångagärde), Nagy Anna (jún. 2. Tångagärde), Spas Christian Dávid (jún. 11. Stockholm), Papp Ágnes (jún. 24. Ljungby), Szőcs Róbert (szept. 17. Tångagärde), Bagoly Andrea (nov. 12. Halmstad), Bagoly Tamás (nov. 12. Halmstad), Demeter Erik Vazul (nov. 12. Halmstad), Demeter Krisztina (nov. 12. Halmstad), Huszák Henrietta (nov. 12. Halmstad), Hu-szák Roland (nov. 12. Halmstad), Huszák Tamás László (nov. 12. Halmstad), Smedenholm Hanna (dec. 17. Göteborg), Zimányi Norbert Kevin (dec. 23. Sölvesborg).

KONFIRMÁCIÓ

Konfirmációs oktatás Ljungbyben és Stockholmban (1994 novembertől 1995 májusáig), és Bad Orbban az Ifjúsági Konferencián. Összegezés és vizsga Tångagärdén. Konfirmáltak (1995. május 28-án, Tångagärdén): Borzási Júlia (Staffanstorp), Csatári Levente, Csatári Zoltán (Växjö), Horváth Enikő (Hyltebruk), Keresztes Gellért, Keresztes Réka (Eskilstuna), Király Enikő, Király Zsóka, Mihályi Levente (Ljungby), Molnár-Veress Márk, Nagy Attila (Stockholm), Samu-Szűcs Orsolya (Borås), Tompa Ágnes és Tompa Orsolya (Jönköping).

ESKETÉSEK (2 alkalommal, 149 résztvevővel): Szász Ernő & Blénessy Rozália (május 13. Tutaryd), Herman Svoren & Horváti Kinga (szept. 30. Haslum/Oslo).

TEMETÉSEK (4 temetés + 1 urnaelhelyezés, 243 résztvevővel): Szilágyi Zoltán (jan. 30. Bromölla), Eöri-Orondy Katalin (jan. 30. urnaelhelyezés, Bromölla), Cucu Piroska (febr. 3. Mölndal), Boross Sándor (aug. 16. Göteborg), Gábris Mária (dec. 14. Västerås).

CSALÁDLÁTOGATÁS: 189 alkalommal, össz.890 személyt elérve.

ISTENTISZTELETEK MÁS ORSZÁGOKBAN (11 alkalommal, 532 résztvevővel): BAD ORB /Németország/ (1), OSL0 /Norvégia/ (4) +1 esketés), HELSINKI /Finnország/ (2), TALLINN (2) +1 észt-magyar.

LAPKIADÁS, LEVELEZÉS

Az Új Kéve 1995-ben 6-szor 2000 példányban 20-20 oldalon jelent meg, s mintegy 1600 svédországi, 100 északi országokbeli és 100 más európai országbeli címre postáztuk. Egyházi hivatalunk kb. 120 hivatalos levélváltást bonyolított le. A hivatalos és lelkigondozói telefonbeszélgetések évente több száz órát tettek ki.

ALKALMAZOTT:

1 lelkész a stockholmi püspökség alkalmazásában.1995 folyamán 281 munkanapot töltött a szolgálatban, ezek közül 175 napot Stockholmban, 106 napot Stockholmon kívül.

SZOLGÁLATI UTAK:

A lelkész a gyülekezeti autóval 1995 folyamán 68.400 km-t, bérautóval 2.800 km-t, vonattal, hajóval és repülővel további több ezer km-t utazott szolgálati érdekből.

TAGLÉTSZÁM

1995. december 31-én gyülekezeteinknek 5374 bejegyzett tagja volt. Számítógépes nyilvántartásunkban 5641személy szerepelt.

ÖNKÉNTES MUNKATÁRSAK ÉS TISZTSÉG-VISELŐK 1995 folyamán összesen mintegy 8500 munkaórát fordítottak egyházi közösségünk életben tartására.

A 11 tagú egyháztanács a 9 gyülekezet felügyelőiből, az országos pénztárosból és a lelkészből áll. Minden gyülekezetnek választott presbitériuma van (összesen 67 presbiterrel). Különböző gyülekezeteinkben összesen 7 orgonista kíséri az istentiszteleteket.