VERKSAMHETSRAPPORT 1994

 

 

 

Gudstjänster

102 (därav 34 nattvardsgudstjänster)

Regelbundna gudstjänster hölls i våra organiserade församlingar i Stockholm, Västerås, Göteborg, Borås-Jönköping, Ljungby, Helsingborg, Malmö och Sölvesborg; tillfälliga gudstjänster hölls i Eskilstuna, Katrineholm, Strömsnäsbruk och på andra orter.

Besökare: ca 5500 personer, därav ca 1000 firade nattvard.

Förutom e.stiftsadjunkt Pál Molnár-Veress hölls vid enstaka tillfällen gudstjänster av pens.präst Zoltán Békássy, Sándor Szigethy och József Glatz.

 

Bibelstudier och andakter

Regelbundna bibelstudier hölls i Malmö och Sölvesborg, andakter i Stockholm och Tångagärde och vid olika familjbesök.

Sammanlagd ca 680 deltagare.

 

Dop

Under 1994 har förrättats följande dop:

Lóránd Botond Deák 94-01-09 /Borås/

Nikolett Sumi 94-01-09 /Borås/

Róbert-András Fazekas 94-02-17 /Surahammar/Västerås/

Andrea-Ottilia Sas 94-03-06 /Olofström/Sölvesborg/

Áron Spirer 94-03-06 /Sölvesborg/

Emma Kerekes 94-06-05 /Växjö/Strömsnäsbruk/

Kevin-Csaba Káli 940821 /Ljungby/Tångagärde/

Róbert-Alexander Káli 940821 /Ljungby/Tångagärde/

Arnold Kónya 941029 /Ljungby/

Dániel Bahner 941030 /Malmö/

Nathalie-Diana Kontros 941217 /Furulund/Helsingborg/

Beatrice-Anna Lakatos 941217 /Ekeby/Helsingborg/

Tamara György 941225 /Surahammar/Stockholm/

Tamás György 941225 /Surahammar/Stockholm/

Sammanlagda deltagare vid dop cca 410 personer.

 

Konfirmation

Ungdomskonferens med konfirmand-läger hölls den 94-03-26 - 94-04-02 i Bischofsheim an der Rhön /Tyskland/ med 19 deltagare från Sverige.

Konfirmation hölls den 93-05-22 i Trågared-kapell /Tångagärde Församlingsgård/ med 16 konfirmander:

Andrea Balázs /Bromölla/, Judit Burány /Kristianstad/, Lóránt Bartik /Jönköping/, Kinga Csikós och Olga Csikós /Kristianstad/, Edith Köble /Kristianstad/, Izabella Király /Borås/, Tekla Köntzey /Mariestad/, Éva Mayer /Västerås/, Katalin Nágel /Kristianstad/, Eszter Horváti /Oslo/, Judit Papsai /Växjö/, Anikó Pálffy, Emese Pálffy, László Pálffy och Teréz Pálffy /Ljyngby/.

Vigsel 1

Fazekas András & Antal Ildikó 94-02-17 /Surahammar/Västerås/

 

Jordfästning

László Bartha 94-01-04 /Katrineholm/

Antal Takács 94-04-29 /Råcksta-kapell/Stockholm/

Erzsébet Káli 94-05-06 /Ljungby/

István Nagy 94-07-11 /Eskilstuna/

Gyula A. Boross 94-08-10 /Stockholm/

Lujza Szentkirályi 94-09-13 /Stockholm/

Júlia Dörömbözi 94-10-04 /Täby/

Sámuel Nagy 94-10-11 /Västerås/

István Hasznos 94-12-16 /Göteborg/

Sammanlagda deltagare vid jordfästelsen cca 750 pers.

 

Installation

I oktober och november 1994 genomfördes lokala kyrkoval i samtliga församlingar. I Stockholm valdes 15 ledamöter /ordf. Zoltán Veress/, Malmö 7 /ordf. Katalin Pitlik Pálházy/, Helsingborg 8 /ordf. Eugen Storlind/, Sölvesborg 11 /ordf. Ildikó Tóth/ Ljungby 5 /ordf. Dániel Mihályi/, Göteborg 10 /ordf. Zoltán Béldy/, Borås-Jönköping-Gislaved 8 /ordf. Dénes-János Bodoni/, Västerås 7 /ordf. István Rehó/. Total valdes 71 ledamöter i lokala kyrkoråden med 8 ordföranden som formar Rikskyrkorådet.

Den 3. december 1994 i Tångagärde valdes till rikskyrkorådets ordförande Zoltán Veress /Stockholm/.

/Se protokoll förts vid respektive tillfällen/.

 

 

Sjuk-, familj- och flyktingbesök

6 sjukhusbesök,

34 familjbesök,

11 flyktingfamiljbesök.

Antal uppsökta personer ca 280

 

 

 

Tjänstgöringsdagar, tjänsteresor

278 tjänstgöringsdagar, därav 143 i Stockholms stift och 135 utanför hemorten.

Tjänsteresor ca 7320 mil med församlingsbilen, ca 270 mil med hyrbil, samt enstaka resor med tåg och flyg.

 

Församlingsdagar, kyrkorådets sammanträde

Församlingsdagar hölls i Tångagärde, Västerås, Stockholm och Sölvesborg med anledning till f d sverigeprestens József Glatzs besök i landet.

Pingsthelgens församlingsdagar med kyrkorådets årsmöte hölls den 20-22 maj i Tångagärde Församlingsgård.

Rikskyrkorådet sammanträdde 3 gånger.

Lokala kyrkorådenas sammanträde hölls regelbundet i varje församling i Stockholm, Malmö, Göteborg, Helsingborg, Sölvesborg, Borås-Jönköping, Västerås och Ljungby.

 

Läger

Med bl a kyrkosamfundets stöd bildades i maj 1994 den Ungerska Ungdomsföreningen (UUF) som samma år höll redan 3 läger (maj, juni, september).

Den 1-7 augusti hölls i Tångagärde Församlingsgård den 7-e sommarlägret till Ekumeniska Kulturgruppen med deltagare från bl a Sverige, Norge, Danmark, Estland, Ungern m fl.

 

Stiftelsen Tångagärde

Med 5 ledamöter och flera dussin frivilliga medarbetare skötte stiftelsen församlingshemmets angelägenheter, organiserade församlingsdagar, konferenser, och olika sommarläger. Sammanträdde 1 gång vid årsmöte.

 

Sverige-kontakter

Direkta kontakter med Svenska Kyrkans Stockholms Stift, Sveriges Kristna Råd (SKR), Samarbetsnämnden för Statsbidrag till Trossamfund (SST).

Tillfälliga kontakter med Invandrarverket och Utlänningsnämnden.

Prästerliga och personliga kontakter med olika församlingars kyrkoherden.

 

Internationella kontakter: besök, konferens

Internationella kontakter hölls genom: Evangelisk Ungdomskonferens i Västeuropa, Lutherska-Evangeliska Ungerska Själavårdsorganisationen i Västeuropa och Reformerta Själavårdsorganisationen i Västeuropa, samt Europeiska Scoutföreningen, Ungrarnas Världsförbundet. Kontakter hölls med Ungerns, Transsylvaniens, Slovakiens och Vojvodinas historiska protestantiska (lutherska-evangeliska, reformerta och unitarianska) kyrkor, samt med olika protestantiska församlingar i Tyskland, Schweiz, Österrike, England och Nederland.

 

Ungerska luthersk-evangeliska och reformerta själavårdare i Västeuropa höll gemensam teologisk konferens i Kolozsvár (Transsylvanien). På detta deltog vi med en liten församlingsdelegation.

94-03-26 till 94-04-03 hölls Västeuropeiska Evangeliska Ungdomskonferensen i Bischofsheim/Tyskland. Från Sverige deltog 24 personer.

I mitten av september besökte ungerska lutherska-evangeliska biskopen Imre Szebik Sverige och har träffats bl a med ärkebiskopen Wemann och stockholmsbiskopen Svenungsson.

 

Församlingsblad, administration, telekontakt

Under 1994 utsändes 3 gånger församlingstidningen Új Kéve på ca 1600 adresser i Sverige, ca 100 adresser i Norden och ca 70 adresser i övriga länder.

Under året utsändes ca 170 själavårdande och officiella brev (ansökningar, svarsbrev, redovisningar, protokoll, rapporter, m fl.) samt ca 1200 ex invitationer till gudstjänster, konferenser o s v.

Ordföranden, sekreteraren, kassören, respektive församlingarnas ordförande utsände flera hundra flersidiga protokoll, invitationer etc.

Kontakter med medlemmar och tjänstgöriga samt officiella personer och olika nämnder betyder flera hundra timmar telefonsamtal per år.

 

Registrerade medlemmar

Den 31-12-1994 hade kyrkosamfundet 5214 registrerade medlemmar. Församlingen fortsätter kartlägga alla ungersktalande protestanter i landet, som beskattas vara ca 9-10000 i hela Sverige.

Betjänade personer genom gudstjänster, bibelstudier, andakter, församlingsdagar, läger, familjbesök o s v överstiger avsevärt registrerade medlemmarnas tal.

 

Anställd personal

1 person: extra stiftsadjunkt bland ungerskspråkiga

 

Frivilliga medarbetare

Rikskyrkoråd (med kassör och revisorer) 10 personer.

Ledamöter, samt kassörer och revisorer i lokala kyrkoråd: 72 personer.

Kantorer, kyrkomusiker: 11 personer

Stiftelsen Tångagärde Församlingsgård: 5 ledamöter.

Frivilliga arbetsinsatser

Uppskattas år 1994 till ca 8000 timmars arbete inom administration, gudstjänstliv, konferenser och läger, fastighetsskötsel o s v.

 

 

 

Verksamhetsrapporten är sammanställd av kyrkosamfundets pastor, och har presenterats vid Ungerska Protestanters Kyrkosamfundets ärsmöte i

 

 

Tångagärde den 27 maj 1995.

 

                                                                                Pál Molnár-Veress
                                                                                e.stiftsadjunkt