RENDTARTÁS 2001-BEN

Istentiszteletek, egyházi szolgálatok

 

 

Az Egyháztanács 2000 novemberi gyűlésének határozatai értelmében a 2001. évi istentiszteleti naptár összeállításánál a következő szempontokat vettük figyelembe:

 

1. Az istentiszteleti szolgálatok gyülekezetenkénti arányos megosztása

A nagyobb létszámú gyülekezetekben megmarad a havi egy istentisztelet, a kisebbek esetében bizonyos csökkentést alkalmazunk. Így lehetővé válik, hogy a nagyobb gyülekezetekre több idő jusson (pl. az istentisztelet napján a lelkész kizárólag az illető gyülekezet rendelkezésére áll: szabad óráiban beteg- és családlátogatást végez, a gyermekek és ifjak számára vallásórát illetve konfirmációs felkészítőt tart).

A gyülekezetek súlyozásánál két alapvető tényezővel számoltunk (adatok a mellékletben):

a) a gyülekezet 2000. évi fenntartó és támogató személyeinek száma;

b) az istentiszteleti látogatottság száma.

 

2. A szolgálati útvonalak ésszerűsítése, az útiköltségek csökkentése

Az istentiszteleti helyek sorrendjét és a szolgálatok kezdésének időpontját a gyülekezetek földrajzi megoszlása és a közöttük levő távolság függvényében állapítottuk meg. Arra törekedtünk, hogy az egyes gyülekezetekben már megszokott hétvége, nap ill. óra lehetőség szerint megmaradjon, mégis helyenként változtatni kellett.

 

3. Megfelelő időkeret biztosítása az istentiszteletek tartásán kívüli, a szolgálattal kapcsolatos más tevékenységekre

Az istentiszteleti szolgálatokra való felkészülés mellett alkalmi szolgálatok (temetés, beteg- és családlátogatás), vallásoktatás és konfirmációs oktatás szervezése, gyűlések, konferenciák szervezése, hatósági kapcsolattartás, hivatali adminisztráció (nyilvántartás, anyakönyvezés, levelezés, telefonkapcsolat), az Új Kéve egyházi folyóirat szerkesztése, a hivatali felszerelés (számítógép, fénymásoló, fax), ill. a szolgálati autó karbantartása stb. mind-mind időigényes feladatok. Figyelembe vettük azt az előírást is, hogy a lelkészeknek havonta legalább egy teljes szabad hétvégét kell biztosítani.

 

4. A szolgálatok arányos megosztása a lelkész ill. másodlelkész között

Az ET megbízásából tájékozódtunk az SST igazgatójánál. Továbbra is érvényben van az a feltétel, miszerint az állami segély mértékét az illető gyülekezet által alkalmazott lelkészek számához kötik (ezért kapunk létszámunkhoz mérten csökkentett állami támogatást). Még egy lelkész alkalmazása esetén 2002-től számíthatunk az állami segély bizonyos mértékű emelésére. Ez évi tartalékaink lehetővé teszik, hogy Magyari-Köpe Gábor eddigi beszolgáló lelkészt fél állásban (kezdő fizetés 50%-os arányában) alkalmazzuk. Az ez irányú javaslatot megtettük. A szolgálatok és más tevékenységek megosztása Molnár-Veress Pál és Magyari-Köpe Gábor lelkészek között 2:1 arányban történne. A 2001. évi istentiszteleti naptár már ennek figyelembe vételével készült el.

 

Egyházi szolgálatok azok részére, akik nem fenntartó vagy támogató tagok

Az Egyháztanács döntésének megfelelően – mint eddig tettük – ezután sem utasítunk el senkit, aki egyházi közösségünk szolgálatát kéri.

Az Egyháztanács elnökének, illetve országos pénztárosának javaslatára – azok részére, akik nem fenntartó vagy támogató tagjai közösségünknek –, az egyházi szolgálatok 2001. január 1-től a következő díjszabás alá esnek:

Lelkészi szolgálat igénybe vétele: 500,- kr

Kántori szolgálat igénybe vétele: 350,- kr

Napi kiszállási díj: 250,- kr

Napi kiszállási díj éjszakai szállással: 350,- kr

Szolgálati gépkocsi költsége 1,50 kr/km

 

(Megjelent az Új Kéve VIII. évf. 4. számában, 2000 decemberében)