EGYHÁZFENNTARTÁSI JÁRULÉK

Hálásan köszönjük azon híveink megértő áldozatkészségét, akik vállalt évi egyházfenntartási járulékukat egészében, vagy a beütemezés szerinti részletekben már törlesztették. Egyúttal szeretettel kérjük azokat, akik ezt valamilyen oknál fogva még nem tudták megtenni, hogy járulékuk hátralékát a mellékelt postgiro-utalványon történő befizetéssel mielőbb törleszteni szíveskedjenek. Központi pénztárunk kimutatása szerint az idei befizetések még nem érték el a tavalyi, azonos időszakban befolyt összeget, s tudvalevő, hogy a működésünkhöz nyújtott állami támogatás mértéke a saját hozzájárulásunk mértékétől függ. A gyülekezetek presbitériumai külön-külön megkapták az illető egyházközség tagjai által már befizetett járulékok kimutatását, s az év hátralevő részében helyi szinten igyekeznek mozgósítani a tagságot az adakozásra.

 

JELENTKEZÉSI ÍVEK

Továbbra is fenntartjuk annak lehetőségét, hogy azok, akik valamilyen oknál fogva eddig még nem csatlakoztak fenntartó tagként vagy támogatóként a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösséghez, ezt bármikor megtehessék. A jelentkezéshez szükséges Családi Adatlapot megküldjük mindazoknak, akik ezen igényüket bejelentik akár a helyi presbitériumnál, akár a Lelkészi Hivatalnál a 08-550 160 66-os telefonszámon.

 

(Megjelent az Új Kéve IX. évf. 3. számában, 2001 októberében)