NYILVÁNTARTÁS, VÁLLALÁS

 

1999 novemberében a svéd parlament megszavazta az új Felekezeti Törvényt (Lag om Trossamfund), mely véglegessé tette az egyháznak az államtól való különállását. A 2000. január 1-től életbe lépő törvény értelmében megfogalmazott és elfogadott új Alapszabályzatunk alapján kérni fogjuk, hogy mint bejegyzett egyházi közösség (Registrerad trossamfund) folytathassuk működésünket.
Megkezdtük önálló működésünk anyagi alapjainak megteremtését. Az 1999. november 20-án Tångagärdén tartott Küldöttgyűlésünk megerősítette az Egyháztanács korábbi határozatát, hogy 2000-től kezdve a hívektől rendszeres egyházfenntartói járulékot kér. Gyülekezeteinkben – más-más formában – már ősztől fogva megindult a fenntartó tagok és támogatók regisztrálása, s ezt szeretnénk most egységesíteni. Ennek három lépcsőfoka van:

1. Nyilvántartásba vétel (Regisztráció). A nyilvántartásba vételhez minden címre megküldünk egy CSALÁDI ADATLAP-ot, melyben a felnőttek mellett a kiskorú vagy eltartott gyermekek neveit és adatait is kérjük feltüntetni. A nyilvántartásba vétel még nem jelent tagságot, de hozzásegít ahhoz, hogy szolgálatunkkal minél több személyt elérhessünk és különféle tevékenységeinkről értesíthessük őket. Ezért tisztelettel kérünk mindenkit, töltse ki az adatlapot, és azt legkésőbb 2000. február végéig levélben küldje el a Lelkészi Hivatal címére.

2. Fenntartás vagy támogatás vállalása. Mindenki maga döntheti el, hogy kívánja-e közösségünket anyagilag is támogatni. A VÁLLALÁS című rész arra szolgál, hogy abban mindenki maga jelölje meg: teljes jogú fenntartó tag kíván-e lenni, vagy kívülálló marad, de munkánkat fontosnak tartja, s ezért azt anyagilag támogatni óhajtja.

a) A teljes jogú, fenntartó tag minden egyházi szolgáltatásunkat térítésmentesen veheti igénybe, s különféle rendezvényeinken (konferenciákon, tanulmányi kirándulásokon stb.) is kedvezményesen vehet részt.
A fenntartási járulékot ki-ki az évi adózó jövedelme 0,5%-ának arányában állapítja meg. Ennek lehetséges mértékéről (alsó küszöbértékeiről) a VÁLLALÁS című fejezetben adunk tájékoztatást. A fenntartási járulékot fizető tagok Új Kéve című folyóiratunkat továbbra is térítésmentesen kapják.
Elméletileg a Svéd Egyháznak adózókat is tagjainknak tekinthetnénk, amennyiben az a gyülekezet, amelyhez az illető tartozik, szolgáltatásaink térítéséről hajlandó lenne velünk úgynevezett kiegyenlítési (clearing) szerződést kötni. Alkalomadtán erről megbeszélést folytatunk a Svéd Egyházzal.

b) A kívülálló, de támogató személyek is ugyanúgy igénybe vehetik egyházi szolgáltatásainkat, mint a fenntartó tagok, de megállapított díj ellenében, és teljesárú díj ellenében részt vehetnek más rendezvényeinken is.
A támogatás mértékét ki-ki tetszőlegesen állapítja meg. A támogató személyek Új Kéve című folyóiratunkat továbbra is térítésmentesen kapják.

3. A vállalt fenntartói járulék vagy támogatás befizetése. Lapunkhoz évente négy befizető utalványt (Postgiro) mellékelünk. Kérjük mindazokat, akik fenntartói járulék vagy támogatás fizetését vállalták, hogy a vállalt összeg első negyedévi részét a most mellékelt Postgiro-utalványon szíveskedjenek legkésőbb 2000. február végéig központi pénztárunknak befizetni. Akik ezt már megtették, tekintsenek el ettől a kötelezettségtől.

Segítségüket előre is köszöni az Egyháztanács nevében:

Jordáky Béla országos felügyelő

 

(Megjelent az Új Kéve VII. évf. 4. számában, 1999 decemberében)