STOCKHOLM - Magyar Ház (Lövåsvägen 12)

Presbitérium

Magyar Protestáns Gyülekezet:
T
érkép a lelkészi hivatalhoz

Képek a Francia Ref. Templomról Képgaléria