BORÅS - Hässleholmen kyrkan (Våglängdsgatan 3)
Képek a Hässleholmen templomról  A boråsi presbitérium 
Térkép a Sankt Sigfrids temetőhöz


SVENSKA KYRKAN I BORÅS
Caroli, Gustav Adolfs, Brämhults
församlingar och Borås Kyrkogårdar
Postadress: Box 393, 503 12 BORÅS
Tel. växel 033-17 94 00
E-post boras.samfallighet@svenskakyrkan.se