MAGYAR EGYHÁZAK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
A MAGYARORSZÁGTÓL ELCSATOLT TERÜLETEKEN
amelyek ma Romániához, Szerbiához, Horvátországhoz, Szlovéniához, Ausztriához, Szlovákiához, Ukrajnához tartoznak
ERDÉLY / beleértve PARTIUM, KŐRÖSÖK VIDÉKE, BÁNSÁG, MÁRAMAROS /
ma Romániához csatoltan


Erdélyi Református Egyházkerület    http://www.reformatus.ro/
Királyhágómelléki Református Egyházkerület    http://www.kiralyhagomellek.ro/

DÉLVIDÉK /beleértve VAJDASÁG, BÁCSKA ÉS BÁNSÁG, SZERÉMSÉG, DRÁVASZÖG, MURAVIDÉK/
ma Szerbiához, Horvátországhoz, Szlovéniához csatoltan

Szabadkai Református Keresztyén Egyházközség    http://www.subotica.co.yu/reformsu/
Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház    http://www.reformed-croatia.info/     vagy     http://www.hhrf.org/hmrke/

 

Egyházak Világtanácsa    http://www.wcc-coe.org/
Református Világszövetség    http://www.warc.ch/

Amerikai magyar református egyházak Kálvin Zsinata     http://www.calvinsynod.org/
Ausztráliai Magyar Református Egyház    http://www.hungarianreformedchurch.com/

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége    http://www.nyeomszsz.org/

HUNSOR    http://www.geocities.com/Eureka/8808/hunsor.htm 

Móra Ferenc Kultúrcsoport - solnai magyar egyesület (Móra Klub)    http://www.geocities.com/moraklub/

Peregrinus Klub    http://www.physto.se/~nszilard/pkw/linkek_fr.html

SOMIT

Magyar Liget    A dél-svédországi magyarok családi lapja     http://www.geocities.com/mliget/

 

Dániai Hamvas Béla     http://hjem.get2net.dk/hamv.laz/

Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége    http://www.zenith.org.yu/ius/courses/vamadisz/m_nemzetkozi.htm

Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége

 

MTI - Magyar szervezetek a világban    http://www.mti.hu/magyarsag/index.html

Magyar szervezetek az interneten    http://www.ulmke.bn-ulm.de/html/masszervezetek.htm

 

http://www.famatech.com/download/radmin21.zip    

 

http://www.nemzetismeret.hu