Konfirmáció

A konfirmáció latin eredetű szó, jelentése megerősítés.

A keresztyén népegyházak szokása, hogy a gyermekeket is megkeresztelik, és a keresztelő alkalmával a szülők és a keresztszülők fogadalmat tesznek arra, hogy a gyermeküket úgy nevelik és neveltetik, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával önként tegyen vallást az Istenbe vetett hitéről. Ez azt jelenti, hogy a gyermeket protestáns keresztyénként neveli, és amikor 13-14 éves korában elég éretté válik ahhoz, hogy önállóan ítéletet alkosson hitbeli kérdésekben, leteszi a konfirmációi fogadalmat. Rendszerint a konfírmációt hosszabb-rövidebb oktatás előzi meg, amelyen a konfirmandusok a konfirmálni kívánók) áttekintik a protestáns keresztyén hit alaptanításait. A fogadalomtétel során a konfirmandus elkötelezi magát arra, hogy Jézus Krisztus igaz követője, és a SMAPEK hűséges, úrvacsorával élő tagja lesz.

Az oktatásra jelentkezni kell a helyi gyülekezet felügyelőjénél aki továbbítja az ígényt a lelkésznek. A lelkész névsorba veszi az összegyült jelentkezőket és felveszi a kapcsolatot a családdal.

A felkészítő díjmentes.