Esketés

 

Gondolatok a házasságról

Napjainkban korántsem magától értetődő, hogy két ember saját álmaival és vágyaival, múltjával és jövőbeni terveivel, képességeivel és hiányosságaival arra vállalkozzon, hogy életét egymás iránti elköteleződésben élje Isten segítségével, kinek áldására és védelmező közelségére szorul közös életük során.
Egy férfi és egy nő élete a házasságban teljesedik ki. Hisszük, hogy a házasság Isten teremtési rendjének része. Isten Igéje szerint a házasság két egymást szerető ember, egy férfi és egy nő, életre szóló szövetsége. Mindketten felelősek a döntésükért, amellyel felvállalják a másikat, megosztják vele életüket, örömeiket és bánataikat. A Teremtő Isten egész életre szóló kapcsolatként tervezte a házasságot, ezért segítségét ajánlja fel mindazoknak, akik erre hűségesen kérik Őt, hogy e kapcsolat örömöt, feloldódást és áldást jelentsen mindkét félnek.
A házasság a protestáns egyházakban nem szentség, mivel nem tartozik Krisztus megváltó művéhez és nem kötődik hozzá az üdvösség ígérete. A házasság a férfi és a nő megtartására, nem pedig megváltására szolgál.
Szentírási igék a házasságról

"Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!" (1Móz 1,27-28)

Jézus mondja: "Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket" majd így folytatta: "Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza." (Mt 19,4-6)


Elváltak esketése

A keresztény esküvő által támasztott igény, - az élethosszig tartó elköteleződés  sokak életében nem valósul meg. Az a tény, hogy egy sikertelen házasság után sokan ismét házasságot kívánnak kötni és erre Isten áldását is kérik, arra mutat, hogy továbbra is érvényesnek és fontosnak tartják a házasság Istentől kapott rendjét. Házasságuk egyházi megáldásával nem a válást helyeseljük, hanem az újrakezdés lehetőségére mondunk „igen”-t.

 

Az esküvő bejelentése

Örömmel várjuk azokat, akik házassági szövetségükre Isten áldását kérik. Kérjük, hogy a házasulandók lehetőség szerint látogassanak el istentiszteletünkre. Ez lehetőséget ad arra, hogy találkozzanak a lelkésszel és megismerjék a gyülekezeti életet valamint a templomot, ahol a házasságkötés megáldása leginkább történik.

Az esküvőre a polgári szertartás időpontjának ismeretében lehet személyesen bejelentkezni, mert az egyházi esketési szertartásnak feltétele a polgári házasságkötés megléte!

Kívánatos, hogy az esketést kérő jegyespár megkeresztelt legyen. Ha valaki nincs megkeresztelve, felajánljuk a keresztelés lehetőségét.

A házasságkötéssel kapcsolatos további információ a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség lelkészénél kérhető az alábbi elérhetőségen:        


Telefon: 0706-955905
E-posta cím: attila.smapek.parokia@gmail.com

 

Az esketés egyházi költsége

A SMAPEK nyilvántartott tagja számára az esketési szolgálat térítésmentes.


Az egyháztagsággal nem rendelkezők esetén az útiköltséget és tetszőleges összeget, de minimum 3000 svéd koronát kell befizetni számla ellenében a SMAPEK számlájára.

SMAPEK Plusgiro: 602047-3