Szeptember-re kiválasztott ige

"Jézus mondja: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha."

(János 6,35)

Uram!
Általános kegyelmet hoztál. Ezt meg is hirdetted. Mielőtt mai igéd nagyon nehéz mondanivalóján - sok keresztyén társamhoz hasonlóan - fönnakadnék, tedd világossá előttem első mondatodat, és segíts azt teljes hangsúlyával megértenem: "Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek."
A bűnbocsánatom tehát készen van. A Te kezedben. Nekem azt csak el kell fogadnom. Elfogadni akkor tudom, ha van a szívemben bűnbánat. A bűnbánatot a Szentlélek kelti föl szívemben. A Szentlélek csak akkor tudja azt fölkelteni, ha Őt szívembe fogadom. A fölkeltett bűnbánat az a kulcs, amellyel Isten elől konokul elzárt szívemet kinyithatom, és így hitem kezével elfogadhatom tőled bűneim bocsánatát.

Uram!
Ha gondolatmenetem eddig egyezik Bibliám tanításával, akkor a folytatást értem: "A Szentlélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek." Mert ha a Szentlelket káromlással illetem, de munkálkodni a Szívemben nem engedem, akkor saját magam hajítom el magamtól azt a kulcsot, amellyel szívemet megnyithatnám előtted és tőled a bűnbocsánatot elfogadhatnám. De akkor nincs is bocsánatom semmiféle bűnömre.

"Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embernek. De a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek." (MT 12,31)
 

Ámen

 
A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak
(forrás: www.evangelikus.hu)