Május-ra kiválasztott ige

"Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet."

(Jn 6,63)

„Szó, szó, szó” – mondja Hamlet Poloniusnak William Shakespeare drámájában. Az ígéret földjét megtekintő Mózes azonban, aki a Tízparancsolatban Isten szavát is közvetítette népének, tudja, hogy Isten igéje nem üres beszéd. Jézus szava is Lélek és élet. A szónak teremtő, félelmet elűző és gyógyító hatása lehet. 
A bibliai kinyilatkoztatás kezdettől fogva arról tanúskodik, hogy a világot szavával megteremtő Isten kommunikál, szóba áll az emberrel. Ő Deus loquens, beszélő Isten (Zsid 1,1). Ha pedig Isten Deus loquens, akkor az ő népe ecclesia colloquens, beszélgető egyház. Ezért a legfontosabb egyházi tevékenység, az igehirdetés sem lehet üres szó. Ha valóban hiszünk a feltámadásban, akkor nem lehet üres a mi igehirdetésünk és üres az egyház hite (1Kor 15,14). Szükség van arra, hogy igehirdetéseink a szó legnemesebb értelmében „beszélgetések” legyenek. Egyházi életünk számtalan területe folyhat a beszélgetés jegyében. Csak utalok a lelkigondozásra, ahol egy testvéri beszélgetésnek gyógyító, terápiás hatása lehet. Fiatalok és idősek egyaránt kimondhatatlanul vágynak egy-egy jó beszélgetésre. Ismerek embereket, akik elmondták, hogy egy beszélgetés szó szoros értelmében az életüket mentette meg, hiszen a jó időben kapott jó szó elűzte az öngyilkosság gondolatát a szívükből. Jézus szava Lélek és élet ma is.

*

Urunk, köszönjük, hogy szavaddal teremteni vagy képes, és életet tudsz adni. Taníts minket is arra, hogy a te szavadat szóljuk. Óvj meg mind a némaságtól, mind a terméketlen szócsépléstől. Ne engedd, hogy zuhatag-szájú emberek legyünk. Csak gyökeres szót adj. Igét, amely Lélek és élet. Így segíts a te akaratod megértésében és másokkal való megismertetésében. Adj testvéri beszélgetéseket.

Ámen

 

"Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Róm 8, 31b)

 
A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak
(forrás: www.evangelikus.hu)