Február-ra kiválasztott ige

"Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában!"

(Ézs 2,5)

Amikor egy kisgyermek megteszi első önálló lépéseit, ünnepli őt az egész család. Szeretettel és féltve engedik útjára őt a biztonságot jelentő szülői kezek. Reménykedve nézik. Szerető pillantásaikkal biztatják, hogy a kezdeti sikerek után törvényszerűen bekövetkező kudarcok el ne bátortalanítsák. S ilyenkor ő pajkos mosollyal a képén visszanéz, erőt gyűjt, és újra talpra áll. Tétova lépeseit lassan felváltja az egyre erősödő magabiztosság. Majd kellő idő és tapasztalat birtokában egyre önállóbban, magabiztosan lépdel ígéretes jövője felé. A gyermek szeme sarkából még vissza-visszapillant, de arca határtalan boldogságtól ragyog, hiszen csodálatos élmény birtokába került. Elindult az önálló emberré válás útján.

„Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában!” Tegyük meg tétova lépéseinket a szeret hiányától szenvedők felé. Vigyük el hozzájuk a reményt! Néha elég egy mosoly, máskor időnk töredéke, hogy társuk legyünk a magányban. Csendben telepedjünk embertársunk mellé, hogy meghallgassuk bánatát. Isten botladozó gyermekeiként mutassunk példát, amikor kegyelméből újat kezdünk, bocsánatot kérünk és remélünk. Mutassuk az önmérséklet szelíd bölcsességét. Azt adhatjuk, amit magunk is kaptunk a világ világosságától, aki út és élet, öröm és remény, a „több fény” és a beteljesedés.

Urunk! Biztatásodra várunk. Szerető, áldó pillantásaidra. Annak megerősítésére, amiben tetteink és életünk visszatükrözik a te akaratodat és a te világosságodat. Mindazt, ami jó és neked tetsző.
Segíts utadon járni, világos beszéddel, egyenes jellemmel, megbocsátó szeretettel, igazságod kendőzetlen képviseletével, nem hatalommal, nem erővel, hanem a te Lelkeddel.


Ámen

 

"Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Róm 8, 31b)

 
A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak
(forrás: www.evangelikus.hu)