Március-ra kiválasztott ige

"Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik"

(5Móz 8,3b)

Jézus megkísértésekor a kenyérkérdés az első csapda. negyvennapi böjtölés után az ördög a kövek kenyérré változtatására szólítja fel az Úr Jézust, aki egy ószövetségi igére hivatkozva mond nemet.
Izráel népe fordulóponthoz érkezett: előttük Kánaán, az ígéret földje, mögöttük Egyiptom, a szolgaság háza és a pusztai vándorlás hosszú évtizedei. Mózes útja véget ért. Átadja a vezetést Józsuénak, és küzdelmes, áldott szolgálat után hamarosan megtér Teremtőjéhez. Előtte azonban útravalót hagy az itt maradóknak. Megismétli a tízparancsolatot, melyet be kell tartani. Emlékeztet az útra, melyen az Úr vezetésével végighaladtak, és a próbákra, melyek által formálódtak. A nép bűnei és lázadásai, az Úr kegyelme és csodái mind a múlt fontos mérföldkövei. A mennyei kenyér, a manna és a lelki táplálék, Isten élő igéje – egyaránt az isteni gondviselés megtapasztalt valósága. Amikor beteljesedik az ígéret, és a nép birtokba veszi Kánaán földjét, nem feledheti: Isten nélkül semmire sem jut, hiszen az élet minden területén szüksége van az Úrra.
Az ember számára mindig nagy kísértés, hogy csak a testi dolgokkal foglalkozzon: a megélhetés, az anyagi biztonság, a kézzelfogható javak megszerzése mellett nem marad ideje, energiája, igénye a lelkiekre. Pedig hiába a kenyér, melyből sokszor annyi van, hogy a kukába is jut, ha a lélek koplal! Reggeli nélkül ne indulj el! – mondják a dietetikusok. Vedd magadhoz a lelki táplálékot! – biztat az ige. Ugye odafigyelünk a helyes lelki táplálkozásra is?Uram!
Uram, hálát adok, hogy ma is Veled kezdhetem napomat. Köszönöm a mindennapi kenyeret, a testi és lelki táplálékot egyaránt. Add Szentlelkedet, hogy felismerjem azt, amit ma nekem akarsz mondani, és tégy késszé arra, hogy engedelmesen kövessem útmutatásodat. Segíts, hogy meglássam és rendezzem azt, amit elrontottam, és tégy áldássá környezetem számára! Az Úr Jézus nevében kérlek, hallgasd meg imádságomat! 

Ámen
 

"Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Róm 8, 31b)

 
A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak
(forrás: www.evangelikus.hu)