Január-ra kiválasztott ige

"Ha így határoz a Seregek Ura, ki hiúsíthatja meg? Ha kinyújtja kezét, ki fordíthatja vissza?"

(Ézs 14, 27)


Ő az erős Isten, a gyengék, elesettek, megtörtek fejedelme és őrzője, aki megküzd értünk, aki gyengévé lesz értünk, aki megfáradtan és megtörten is áldozattá válik értünk. Ő az erős, aki nem fitogtatja az erejét! Az erős, akihez lehet menekülni, hazaszökni!

Ő örökkévaló Atya, aki nélkül értelmetlen volna a jelenünk, ködbe sejlő múltunk, remény fényében pislákoló jövőnk. Aki ura a térnek és időnek, a végesnek és a végtelennek, a rövidnek és a hosszúnak, a mélynek és a magasnak, az aprónak és a gigászinak. Ő az Örökkévaló. Aki a kezdet kezdetén is ott volt, és a vég végénél is jelen lesz. Velünk lesz! Immánuél! Velünk az Isten!

Ő a békesség fejedelme. A jászolba érkező király, a töviskoronás názáreti, a dicső Úr! A béke és nyugalom hírnöke, a szelek parancsolója, a viharok ismerője, a kiegyensúlyozottság, a megnyugvás, az egyetértés, a bizalom szóvivője.

Ő a kimondhatatlan, ő a csak körülírható, ő, aki eljött, ma is eljövő és eljövendő! Ő az, aki adni akarja a végtelent, az örököt, a hervadhatatlant, az elévülhetetlent.

Nincs az a hatalom, mely képes volna elválasztani bennünket Istentől!Uram!
Tudom, velem vagy! Nemcsak drukkolsz nekem, nemcsak nézel a távolból, hanem karnyújtásnyinál is közelebb kerülsz hozzám. 
Tudom, nem vagyok egyedül. Mert észreveteted velem, hogy társam vagy ború, gyász, gyengeség és kudarc idején is.
Tudom, nem kell félnem semmitől. Azzal lépsz a közelembe: „Ne félj!" Fényt adsz nekem, ahol sötétségben csak gyáván és remegve botorkálnék.
Tudom, bátor lehetek Veled. Az erőt Tőled kapom, hogy határozottan igent mondjak küldésed szavára.


"Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Róm 8, 31b)
 

Ámen

 
A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak
(forrás: www.evangelikus.hu)