Július-ra kiválasztott ige

"Örvendezés van Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén"

(Lukács 5,10)

Uram!
Ha a tiszta szív boldogságán örvendek, akkor öröm van a mennyben is. Ha megpróbáltatások között könnyes szemmel járok, akkor a mennyben is bánat ül az angyal-arcokon. És ez az összhang nagyon jó. Nemcsak az örvendezés esetében jó.
De bizonyos: ha itt bűneim csiklandozására kacagok, akkor - minél hangosabban kacagok - annál búsabbak a mennyei angyalok. És az is bizonyos: ha bűnbánatban ejtem el könnyemet, akkor jelenik meg az első bizakodó mosoly az angyalok ajkán. Magad ezt az igazságot egészen végigviszed: ha engem a sírásom a megtérésig vezet, akkor a teljes mennyet betöltő örvendezés van az angyalok színe előtt.
Ezek szerint tehát ellentét állhat fönn az én életemet jelentő mennyei kép és a földi kép között. Valahányszor ez az ellentét megmutatkozik, mindig a mennyei kép az igaz. Az sohasem bizonyul tévesnek. A földinek - legtöbbször későn - kiderül téves volta.

Uram!
Te ezt a mai igét akkor mondtad, amikor az eltévedt juhról, az elgurult pénzdarabról és a tékozló fiúról tanítottál. Ugyan engedd meglátnom tévedéseimet, eltávolodásomat, tékozlásomat, és vezess szívszerinti bűnbánatra.

"Legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok." (1PT 1,13)
 

Ámen

 
A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak
(forrás: www.evangelikus.hu)