November-re kiválasztott ige

"Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon"

(ApCsel 4,33)

A jó kommunikáció alapjaiban határozza meg életünket. Ha időt fordítunk rá, ha megteremtjük a megfelelő feltételeit, minden könnyebb lesz, egészen biztosan kevesebb konfliktusban lesz részünk. Igaz ez a hozzánk legközelebb állókkal való kapcsolatainkra, igaz ez egy gyülekezeti közösségre, a szomszédokkal való vagy munkatársi viszonyaink tekintetében. A jó kommunikáció létrejötte azonban nem csak rajtunk múlik. Még ha egyértelműnek is tűnik, amit mondani szeretnénk, az a másik ember számára már nem feltétlenül ugyanazt jelenti. Előfordul az is, hogy a gondolataink mögött húzódó szándékot nem tudjuk megfelelő módon szavakba önteni, s nem valósul meg mindaz, amit szeretnénk.

Mai ószövetségi igénk hátterében talán ez a tapasztalat és a belőle fakadó alázat állhat. Méltó módon szólni Istenről, úgy, hogy az célhoz is érjen, a másik is épüljön általa, nem könnyű. Mégis, ha Isten ebben megsegít, ha áldása ott lesz életünknek ezen a területén is, megérkezhet az üzenet, a hallgató átélheti a megértés örömét. Ez vált valóssággá az első keresztény közösségek születésekor. Az apostolok bizonyságtétele, a Jézusról, az ő feltámadásáról szóló üzenet megannyi ember számára befogadhatóvá vált, s napról napra újabb és újabb emberek csatlakoztak ezekhez az első közösségekhez. Feltartóztathatatlan erővel jutott el az örömhír a világ megannyi pontjára, sok nép számára megismerhetővé, befogadhatóvá vált az üzenet. A Szentlélek ma is segítségünkre lehet abban, hogy ezt továbbadhassuk, s örömében részesülhessünk.

Szerető mennyei Atyám! Szükségem van a Te üzeneted jó hírére, hogy hitelesen szólhassak rólad, és szeretettel fordulhassak másokhoz! Köszönöm, hogy meghallgatod imádságomat!Ámen

 

"Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Róm 8, 31b)

 
A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak
(forrás: www.evangelikus.hu)