Kedves Testvéreim!

Megszületett a Megváltó!
Örömhír ez a világnak, bíztatás az emberiségnek, hogy a sötétséget felváltotta a világosság, mert a Fény közénk született!

Köszönöm ezúton is építő munkátokat és kívánom,hogy ki-ki a maga helyén világítson az elkövetkezendő időszakban!
Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy ezt a reményt, bíztatást és erőt, amit a Krisztus születése jelent minél többekhez eljuttathassuk, mert nagy szükség van rá!

S tudjuk, hogy mindenre van erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít!


Kívánok áldott Karácsonyt és örömteli, békés új esztendőt mindannyiótoknak és szeretteiteknek!

Herczeghné Juhász Edit 
országos főfelügyelő

=== * ===

Kedves Testvéreim!

„Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjen, amit az Úr megmondott prófétái által: Íme a szűz fogan méhében és szűl fiat, aki Immánuelnek neveztetik, ami azt jelenti: Velünk az Isten” (Mt. 1,22-23)

A cselekedeteink, beszédeink, gondolataink, indulataink és érzéseink zömével arra szolgálunk rá, hogy Isten ellenünk legyen. Ilyen züllött és torz világban élünk, és sajnos ilyen lett az ember is Isten nélkül.

Mindezek ellenére, a kegyelmes Isten szeretettel fordul hozzánk. Olyan örömüzenete van az Úrnak, amellyel az egész világot megszólítja! Már nem szükséges Isten nélkül, bűnben élnünk, mert Ő közel jött hozzánk, annyira közel, hogy velünk van! Ha pedig Ő, a minden hatalommal bíró Úr velünk van, akkor Pál apostollal együtt mi is kérdezhetjük: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” Senki, bizonyára senki! Ezért lett karácsony! Isten elküldte az Ő egyszülött Fiát, hogy a Tőle elfordult embert megkeresse, megtalálja és visszavezesse az Ő örök dicsőségébe. Amit Isten prófétái által megígért, az mind beteljesedett.

2022 Karácsonyán nekünk is újra kínáltatik és adatik az Immánuel. Múljon el szívünkből minden nyugtalanság és adjunk hálát Istennek, hogy mérhetetlen kegyelméből minket is megkeresett, megtalált és részesített megtartó evangéliumában, amiből békességet, reménységet és boldogságot meríthetünk nemcsak most Karácsonykor, hanem életük minden napján!

Isten felkínált Szeretetét megragadva, ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek Istentől megáldott, békés, boldog karácsonyi ünnepet! Mert nekünk adatott Immánuel, hogy velünk legyen az Isten!

Ámen

------------------------------- 
Lőrincz Attila
Református Lelkész

 

Áldott Karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Boldog Új Évet!