FIGYELEM!

 

MEGHÍVÓ

Magyarország svédországi Nagykövetsége, a Svédországi Magyar Protestáns Egyházközösség és az Oscars Församling

tisztelettel meghívja Önt
2018. április 20-án 18-20 óra között

Reformáció és a vallásszabadság Magyarországon és Svédországban a 16-17. században
című szimpóziumra.

Helyszín: Az Oscars Församling épülete, Stockholm, Fredrikshövsgatan 8.

Magyarországot és Svédországot összeköti a reformáció jelentősége, amely különböző körülmények között fejtette ki hatását a két ország történelmében. Az 500 évvel ezelőtt született lutheri tézisek kiemelkedő jelentőségűek voltak mindkét ország fejlődésében. A szimpózium a XVI-XVII. század történelmi és vallási-felekezeti változásaiba ad betekintést svéd és magyar vonatkozásokkal. A magyar történelemből bemutatja az 1568-as tordai országgyűlés által elfogadott szabad vallásgyakorlásról szóló törvény korszakalkotó jelentőségét. Az ediktum a négy bevett felekezetre (katolikus, evangélikus, református és unitárius) vallási toleranciáról rendelkezett. Ezzel a döntéssel a magyar államiság folytonosságát jelentő Erdélyi Fejedelemség a vallási türelem ritka példája volt a vallásháborúk Európájában. A svéd vonatkozások tekintetében a szimpózium bemutatja a reformáció és a vallási jogok változásának folyamatát a svédek XVI-XVII. századi történelmében, valamint a protestantizmus jelentőségét a svéd államiság megerősítésében.

 

Program

dr. Müller Adrien nagykövet üdvözlő beszéde (3 perc)

Történelmi összefoglaló és kitekintés, Sebestyén Gábor, a Svédországi Magyar Protestáns Egyházközösség világi felügyelője (7 perc)

Reformáció és vallásszabadság Közép Európában és Svédországban a 16. században, Otfried Czaika Th D. Norvég Teológiai Főiskola, Oslo (’20)

Reformáció és szabadság a 16 századi Magyarországon, Zászkaliczky Márton, Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Intézet, Budapest  (’20)

Erdély a 17. századi protestáns szövetségben, Kármán Gábor, Magyar Tudományos Akadémia, Történettudományi Intézet, Budapest (’20)

Magyar protestantizmus Svédországban, Molnár Veress Pál, a Svédországi Magyar Protestáns Egyházközösség lelkésze

Kérdések, válaszok (’10)

Zárszó Hans Rhodin, lelkész, udvari káplán, Oscarkyrkan, Stockholm (’3)

Beszélgetés és fogadás

A szimpózium nyelve angol, a nyitó és záró beszédek nyelve svéd.
A Soli Deo Gloria, Reformáció Magyarországon című utazó kiállítást a szimpózium helyszínén bemutatjuk.

Részvételét kérjük jelezze 2018. április 18-ig:

mission.sto@mfa.gov.hu, vagy tel: +46-(0)-86619510